Apdorojama...

Licencijos, suteikiančios teisę verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla, išdavimas

Išduodamos, pakeičiamos licencijos, suteikiančios teisę verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla, išduodami dublikatai.

Suteikimo trukmė: 30 d.

Kaina: Licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje išdavimas – 423 Lt Licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje išdavimas – 423 Lt Licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais išdavimas – 423 Lt Licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais išdavimas – 423 Lt

Skirta

Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Lietuvos transporto saugos administracija
Geležinkelių transporto ūkinė komercinė veikla yra licencijuojama. Lietuvos Respublikoje galioja bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotos licencijos vežti krovinius ir (ar) keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais. Licencijos, suteikiančios teisę verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla, yra šios:
1) vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje;
2) vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais;
3) vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje;
4) vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais.
Lietuvos Respublikoje registruota įmonė, kuri pageidauja verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla ar kuri verčiasi geležinkelių transporto ūkine komercine veikla, privalo:
1) atitikti finansinio pajėgumo, geros reputacijos, profesinės kompetencijos reikalavimus;
2) pateikti dokumentus, įrodančius, kad ji atitinka jai keliamus civilinės atsakomybės reikalavimus.
Šiuos reikalavimus nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Licencijų verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla išdavimo, jų galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo tvarką, reikalavimus ir licencijuojamos veiklos sąlygas nustato Keleivių, bagažo ir krovinių vežimo geležinkelių transportu licencijavimo taisyklės. Šias taisykles tvirtina Vyriausybė. Sprendimus dėl licencijų verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla išdavimo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo priima Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos.
Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas.

Keleivių, bagažo ir krovinių vežimo geležinkelių transportu licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Rekomendacijos verslo planui numatomai geležinkelių transporto ūkinei komercinei veiklai.

Dėl geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios pageidauja verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla, civilinės atsakomybės.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Teisės skyriaus vyriausia specialistė Aušra Benetytė, tel. (8 5) 243 0776, el.p. ausra.benetyte@vgi.lt

Viršininko pavaduotojas Robertas Šerėnas, tel. (8 5) 243 0490, el.p. robertas.serenas@vgi.lt  
Bendra informacija:
AdresasŠvitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
Adresas internetehttp://www.vkti.gov.lt
Darbo laikasPirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–17.00, penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45
Įmonės kodas188647255
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Švitrigailos g. 42, LT-03209
Interneto svetainė:
(8 5) 278 5601, el. p.: vkti@vkti.gov.lt