Apdorojama...

Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą išdavimas

Asmuo tiesiogiai, faksimiliniu ryšiu, paštu ar elektroniniu paštu gali pateikti prašymą išduoti dokumentus, patvirtinančius jo darbo stažo trukmę. Į fizinių ir juridinių asmenų prašymus atsakoma paštu arba atsakymas atsiimamas atvykus į archyvą. Prašymo forma pateikiama interneto svetainėje arba prašymas rašomas laisva forma.

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: nemokama

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Kauno regioninis valstybės archyvas
Dėl dokumentų, patvirtinančių darbo stažą išdavimo besikreipiantis asmuo turi pateikti kuo tikslesnę
informaciją, būtiną atsakymui parengti.
Asmuo turi nurodyti savo vardą(-us), pavardę(-es), tėvavardį, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), darbovietės pavadinimą, kurioje asmuo dirbo, eitas pareigas, darbo metus ir kitus duomenis, reikalingus duomenų iš archyvo gavimui.
Prašymas turi būti pasirašytas.
Asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją (jei kreipiamasi paštu).
1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389, 2004, Nr. 57-1982).
5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose
viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin.,
2007, Nr. 94-3779; 2008, Nr. 116-4422).
6. Dokumentų rengimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu
Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Informacija teikiama telefonu (8 37) 20 76 96, elektroniniu paštu kaun.aa@archyvai.lt; ir atvykus į Kauno apskrities archyvą Maironio g.28B, Kaunas. Administracinės paslaugos teikėjas: Emilija Kulišauskienė, Dokumentų naudojimo skyriaus vedėja, 204 kab., tel. (8 37) 32 30 54, el. p. kaun.aa@archyvai.lt. Administracinės paslaugos vadovas: Gintaras Dručkus, direktorius, tel. (8 37) 32 31 11; 8 616 78422; el. p. g.druckus@archyvai.lt.
Bendra informacija:
AdresasMaironio g. 28B, LT-44249 Kaunas
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/kaa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190765474
Adresas Lietuvoje:
Kauno m. sav., Kaunas, Maironio g. 28B
(8 37) 32 30 54, el. p.: kaun.aa@archyvai.lt