Apdorojama...

Dokumentų, patvirtinančių atliktus notarinius veiksmus, išdavimas

Asmuo tiesiogiai, faksimiliniu ryšiu, paštu ar elektroniniu paštu gali pateikti prašymą išduoti atliktų notarinių veiksmų dokumentų kopijas ar pažymas.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Kauno regioninis valstybės archyvas
Asmuo tiesiogiai, faksimiliniu ryšiu, paštu ar elektroniniu paštu gali pateikti prašymą išduoti: testamento kopiją, pažymą, kad testamentas nepanaikintas, paveldėjimo bylos dokumentų kopijas, paveldėjimo liudijimo kopiją, pažymą, kad po asmens mirties nebuvo sudaryta paveldėjimo byla, pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų ir kt. sutarčių kopijas, notarinio veiksmo registro kopiją ir kitų asmens atliktų notarinių veiksmų dokumentų kopijas ar pažymas. Į fizinių ir juridinių asmenų prašymus atsakoma paštu arba atsakymas atsiimamas atvykus į archyvą. Administracinės paslaugos kainą (jei paslauga teikiama atlygintinai) numato Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. ĮV-425 “Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 73-3527), atlygintinai – kainoraščio eil. Nr. 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15.
1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389, 2004, Nr. 57-1982).
5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779; 2008, Nr. 116-4422).
6. Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (Žin., 1992, Nr. 28-810).
7. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Informacija teikiama telefonu (8 37) 20 76 96, elektroniniu paštu kaun.aa@archyvai.lt; ir atvykus į Kauno apskrities archyvą Maironio g.28B, Kaunas. Administracinės paslaugos teikėjas: Emilija Kulišauskienė, Dokumentų naudojimo skyriaus vedėja, 204 kab., tel. (8 37) 32 30 54, el. p. kaun.aa@archyvai.lt. Administracinės paslaugos vadovas: Gintaras Dručkus, direktorius, tel. (8 37) 32 31 11; 8 616 78422; el. p. g.druckus@archyvai.lt.
Bendra informacija:
AdresasMaironio g. 28B, LT-44249 Kaunas
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/kaa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190765474
Adresas Lietuvoje:
Kauno m. sav., Kaunas, Maironio g. 28B
(8 37) 32 30 54, el. p.: kaun.aa@archyvai.lt