Apdorojama...

Elektroninė kelių transporto priemonių registravimo sistema

Kelių transporto priemonių registravimo paslaugų portalas.

Kaina:

1. Transporto priemonių registravimo paslaugų kainos*.

2. Registracijos numerio ženklų išdavimo paslaugų kainos*.    

3. Papildomai teikiamų paslaugų (dokumentų, numerio ženklų pristatymo ir pan.) kainos**:

*Patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“.

**Patvirtintos VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-112 „Dėl teikiamų nemonopolinio pobūdžio paslaugų kainų“. 
 

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybės įmonė "REGITRA"
Paslaugos:
•         TP įregistruota KTPR;
•         TP išregistruota;
•         KTPR pakeisti transporto priemonės registracijos duomenys;
•         Leidimų trumpalaikiam dalyvavimui eisme apskaita;
•         Demontavimų skelbimų lenta;
•         Informacijos apie KTPR objektą teikimas.
Kitos su TP registravimu susijusios paslaugos

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1V-446 „Dėl laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“.
4.Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 5-V-648 „Dėl valstybinio registracijos numerio ženklų nuėmimo nuo viešajame eisme neteisėtai dalyvaujančių išregistruotų transporto priemonių tvarkos aprašo patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintos Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės.
6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 3-199/1V-183 „Dėl lengvųjų automobilių taksi valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 3-485/1V-531 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-199/1V-183 „Dėl lengvųjų automobilių taksi valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ .
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 3-207/1V-246 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-199/1V-183 „Dėl lengvųjų automobilių taksi valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
7. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-157 / 1V-506 „Dėl užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų atstovybių transporto priemonių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
8. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“.
9. VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2004-05-19 įsakymu Nr. V-30 patvirtintos Vardinių valstybinio numerio ženklų užsakymo ir išdavimo taisyklės.
10. VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2004-09-22 įsakymu Nr. V-64 patvirtintos Valstybinio numerio ženklų rezervavimo taisyklės.
11. VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2004-09-30 įsakymu Nr. V-67 patvirtintos Anksčiau išduotų valstybinio numerio ženklų keitimo į tapačius taisyklės.
12. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008-12-02 įsakymu Nr. 2B-479 patvirtinti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukcijąreikalavimai. Reikalavimų pakeitimas.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

VĮ Regitra informacijos telefonas: 

tel. +370 700 55151 arba (8 5) 210 5164. Skambinant iš užsienio +370 700 55151 arba +370 52105164.
El. pašto adresas info@regitra.lt. Teikiant užklausą elektroniniu paštu, maloniai prašome nurodyti savo vardą, pavardę ir (ar) kontaktinį telefono numerį. 

Bendra informacija:
AdresasLiepkalnio 97, LT-02121 Vilnius
Adresas internetehttp://www.regitra.lt
Įmonės kodas110078991
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Liepkalnio g. 97
Tel. +370 5 266 0421, Faks. +370 5 266 0423, el. p.: info@regitra.lt