Apdorojama...

Informacinė sistema E. sąskaita

Informacinės sistemos tikslas – sudaryti sąlygas elektroniniu būdu teikti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas, atliekamus darbus, kurios apmokamos iš valstybės biudžeto ir kurios yra susijusios su viešųjų pirkimų sutarčių vykdymu (toliau – sąskaitos), ir operatyviai gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą. Elektroniniu būdu parengiamos ir pateikiamos perkančiosioms organizacijoms sąskaitos ir operatyviai gaunama informacija apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą.

Suteikimo trukmė: netaikoma

Kaina: Atlyginimo už naudojimąsi informacinės sistemos duomenimis dydį ir tvarką nustato informacinės sistemos valdytojas.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybės įmonė Registrų centras
E.sąskaita yra skirta visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų vykdymą, turi pateikti sąskaitas perkančiosioms organizacijoms bei visoms viešojo sektoriaus institucijoms, kurios vykdo viešuosius pirkimus ir atlieka apmokėjimus pagal pateiktas sąskaitas Lietuvos Respublikoje. E. sąskaita naudoja el. sąskaitų siuntėjai ir gavėjai, E. sąskaita techniniai ir veiklos administratoriai bei prižiūrinčios institucijos.
E. sąskaita informacinės sistemos funkcinės galimybės leis: Paslaugų vartotojams el. būdu parengti ir pateikti perkančiosioms organizacijoms sąskaitas bei operatyviai gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą;
Perkančiosioms organizacijoms el. būdu gauti sąskaitų duomenis mokėjimo paraiškoms parengti ir pateikti;
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės iždo departamentui el. būdu gauti aktualią informaciją apie perkančiosioms organizacijoms pateiktas sąskaitas, kurių pagrindu parengtos mokėjimo paraiškos;
Viešųjų pirkimų tarnybai el. būdu gauti informaciją apie viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą ir sąskaitų pateikimą bei apmokėjimą;
Viešųjų pirkimų tarnybai el. būdu pateikti informaciją apie viešųjų pirkimų sutartis, kuri bus naudojama rengiant sąskaitos duomenis;
Užtikrinti sąskaitų autentiškumą ir turinio vientisumą.

www.e-saskaita.eu

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL 2006 L 347, p. 1);
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 35-1271);
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3515);
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 55-2185; 2004, Nr. 56-1941);
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. VA-82 „Dėl Elektroninių pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų išrašymo, išsiuntimo ir saugojimo taisyklių patvirtinimo“, (Žin., 2004, Nr. 75-2618; 2009, Nr. 136-5968).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Informacinė tarnyba
Tel. +370 5 268 8262
Mob. 1637
Faks. +370 5 268 8311
info@registrucentras.lt
Bendra informacija:
AdresasV. Kudirkos g. 18
Adresas internetehttp://www.registrucentras.lt
Darbo laikasI-IV: 7:30-16:30 val., V: 7:30-15:30 val.
Įmonės kodas124110246
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18, LT-03105
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-3
Interneto svetainė:
(8 5) 2688 262, el. p.: info@registrucentras.lt