Apdorojama...

Priemonių ir informacijos, reikalingos savivaldybių vykdomųjų institucijų vykdomai kelių transporto veiklos licencijavimo veiklai užtikrinti, suteikimas

Paslauga skirta savivaldybių vykdomosioms institucijoms atlikti joms priskirtas kelių transporto veiklos licencijavimo srities funkcijas:
1. tvarkyti savivaldybių licencijuojamų vežėjų, jiems išduotų licencijų ir licencijų kopijų duomenis ir šių dokumentų galiojimo būkles;
2. tvarkyti informaciją apie savivaldybių licencijuotų vežėjų, vežėjo vadovų ir transporto vadybininkų reputaciją ir (ar) profesinę kompetenciją;
3. formuoti ataskaitas ir duomenų išrankas apie savivaldybių licencijuotus vežėjus.

Suteikimo trukmė: 1 d. d.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 5

Teikėjas

Lietuvos transporto saugos administracija
Paslauga skirta savivaldybių vykdomosioms institucijoms atlikti joms priskirtas kelių transporto veiklos licencijavimo srities funkcijas:
1. tvarkyti savivaldybių licencijuojamų vežėjų, jiems išduotų licencijų ir licencijų kopijų duomenis ir šių dokumentų galiojimo būkles;
2. tvarkyti informaciją apie savivaldybių licencijuotų vežėjų, vežėjo vadovų ir transporto vadybininkų reputaciją ir (ar) profesinę kompetenciją;
3. formuoti ataskaitas ir duomenų išrankas apie savivaldybių licencijuotus vežėjus.

https://vektra.vkti.gov.lt/vektra/vektra_login_point?area=saviv&loginTarget=/municipality/

Paslaugos naudotojo vadovas pateiktas Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo sistemos portale.

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51);
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas;
Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ nuostatai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 2B-340 „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ nuostatų patvirtinimo“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Rolandas Mazaliauskas
Kelių transporto veiklos reguliavimo skyriaus vedėjas
Tel.: (8 5) 278 5680, mob.: 8 612 79 478, faks.: (8 5) 213 2270, el. p.: rolandas.mazaliauskas@vkti.gov.lt
Bendra informacija:
AdresasŠvitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
Adresas internetehttp://www.vkti.gov.lt
Darbo laikasPirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–17.00, penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45
Įmonės kodas188647255
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Švitrigailos g. 42, LT-03209
Interneto svetainė:
(8 5) 278 5601, el. p.: vkti@vkti.gov.lt