Apdorojama...

Su vaiko gimimu susijusių paslaugų užsakymas

Vaikui gimus vienam iš tėvų pasinaudojus šia paslauga suteikiama galimybė vienu metu:

  • deklaruoti vaiko gyvenamąją vietą vieno iš tėvų (paslaugą užsakiusiojo) adresu;
  • pateikti prašymą darbdaviui dėl tėvystės atostogų suteikimo (jei paslaugą užsakinėja vaiko tėvas);
  • pateikti prašymą vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti;
  • pateikti prašymą skirti tėvystės pašalpą (jei paslaugą užsakinėja vaiko tėvas).
Vaikui gimus Vilniaus gimdymo namuose arba  Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose  papildomai suteikiama galimybė įregistruoti vaiko gimimą Vilniaus civilinės metrikacijos skyriuje.

Tėveliams jau įregistravusiems vaiko gimimą Civilinės metrikacijos skyriuje, visų šių paslaugų užsakymui tereikia žinoti vaiko asmens kodą.

Suteikimo trukmė: Prašymo darbdaviui  dėl tėvystės atostogų suteikimo pateikimas yra įvykdomas  iš kartoNaujagimio gimimo registravimas įvykdomas per  1 d. d.  Gyvenamosios vietos deklaravimas įvykdomas iš karto po vaiko gimimo įregistravimo.  Sprendimas dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui paskyrimo priimamas per  10 d. d. po vaiko gyvenamosios vietos deklaravimo.  Sprendimas dėl tėvystės pašalpos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip  per 10 d. d. nuo prašymo pateikimo. Tėvystės pašalpa bus pervesta ne vėliau kaip per  5 d. d. po tėvystės atostogų pabaigos į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.

Kaina: nemokama

Užsakyti

Informuojame, kad nuo šių metų sausio 1 d. dėl pasikeitusios naujagimių registravimo tvarkos, užsakant su vaiko gimimu susijusią kompleksinę paslaugą nėra galimybės užsisakyti naujagimio registracijos paslaugos naudojant elektroninį vaiko gimimo pažymėjimą (eVGP). Atsiprašome už sukeltus nepatogumus!

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
Pasinaudojus šia paslauga vienam iš naujagimio tėvų suteikiama galimybė deklaruoti vaikelio gyvenamąją vietą vieno iš tėvų (paslaugą užsakiusiojo) adresu bei pateikti prašymą vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti. Jei paslaugą užsakinėja tėvas, papildomai suteikiama galimybė pateikti elektroninį prašymą darbdaviui dėl tėvystės atostogų bei prašymą skirti tėvystės pašalpą.
Vaikus gimus Vilniaus gimdymo namuose arba Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose papildomai suteikiama galimybė iš karto pateikti prašymą įregistruoti vaiko gimimą Vilniaus CMS.

Tėveliams jau įregistravusiems vaiko gimimą Civilinės metrikacijos skyriuje, paslaugai užsakyti tereikia žinoti vaiko asmens kodą. Vaikui gimus Vilniaus gimdymo namuose, Vilniaus universiteto ligoninė—s Santariškių klinikose ir nesant įregistravus vaiko gimimą Civilinės metrikacijos skyriuje, paslaugai užsakyti reikia žinoti el. vaiko gimimo pažymėjimo (toliau - eVGP) numerį bei naujagimio mamos asmens kodą (jei prašymą pildo vaiko tėvas). eVGP pažymėjimas su nurodytu numeriu išduodamas Vilniaus gimdymo namuose ir Vilniaus universiteto ligoninė—s Santariškių klinikose. Registruoti vaiko gimimą Vilniaus CMS galima tik santuokos arba vienišos mamos atveju. Ne santuokos atveju, vaiko gimimas turi būti įregistruotas tiesiogiai Civilinės metrikacijos skyriuje.

Vaikui gimus Vilniaus gimdymo namuose arba Vilniaus universiteto ligoninė—s Santariškių klinikose paslauga gali būti užsakoma tik vieną kartą, jei konkretus eVGP dar nėra panaudotas (vaiko gimimas nebuvo įregistruotas). Registruoti vaiko gimimą Vilniaus CMS galima tik santuokos arba vienišos mamos atveju. Ne santuokos atveju, vaiko gimimas turi būti įregistruotas tiesiogiai Civilinės metrikacijos skyriuje.

Vaikui esant jau registruotam Gyventojų registre paslaugą galima užsakyti iki tol kol vaikui sukanka 1 mėn. Jei 1 mėn. jau praėjęs, paslaugas galima gauti tik jas užsakinėjant atskirai.

Jei užsakomas prašymo darbdaviui dėl tėvystės atostogų teikimas, prašymas turi būti pasirašomas el. parašu.
 


 
   Bendrai gyvenančių asmenų, išskyrus asmenis, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.
   Bendrai gyvenančių asmenų, išskyrus asmenis, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2 iki 18 metų yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2 iki 18 metų yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.
   Išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo savivaldybės administracijai dienos.

1.  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2.  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr. 1R-294 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
3.  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-08-17 įsakymas Nr. 1R-267 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
4.  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-12-24 įsakymas Nr. 1R-411 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
5.  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-03-21 įsakymas Nr. 1R-78 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
6.  Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo"
7.  Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, 1998-07-02, Nr. VIII-840
8.  Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. (29)4R-18 "Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" (Žin. 2008 Nr.44-1673)
9.   Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
10.  Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Gyvenamosios vietos deklaravimo ir paslaugos įvykdymo proceso klausimais:
Tel. 8 5 266 5184
Naujagimio gimimo registravimo klausimais:
Agnė Lukauskaitė
Tel. +370 5 233 09 73
Vienkartinės išmokos gimus vaikui suteikimo klausimais:
el.p. spis@nevda.lt, tel. (8 5) 247 2148

Tėvystės pašalpos skyrimo klausimais:
Sodros informacijos centras
Trumpasis nr. 1883
Tel. +370 5 250 0883
info@sodra.lt
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 7, LT-01103, Vilnius
Adresas internetewww.ivpk.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188772433
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 7
Internetinė svetainė: