Apdorojama...

Su vaiko gimimu susijusių paslaugų užsakymas

Tėveliams, jau įregistravusiems vaiko gimimą Civilinės metrikacijos skyriuje arba VĮ Registrų centro Civilinės metrikacijos informacinės sistemoje adresu https://mepis.registrucentras.lt/  , visų šių paslaugų užsakymui tereikia žinoti vaiko asmens kodą. Pasinaudojus šia paslauga suteikiama galimybė vienu metu:

  • deklaruoti vaiko gyvenamąją vietą vieno iš tėvų (paslaugą užsakiusiojo) adresu;
  • pateikti prašymą darbdaviui dėl tėvystės atostogų suteikimo (jei paslaugą užsakinėja vaiko tėvas);
  • pateikti prašymą vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti;
  • pateikti prašymą skirti tėvystės pašalpą (jei paslaugą užsakinėja vaiko tėvas)

 

Suteikimo trukmė: Prašymo darbdaviui  dėl tėvystės atostogų suteikimo pateikimas yra įvykdomas  iš karto. Gyvenamosios vietos deklaravimas įvykdomas iš kartoSprendimas dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui paskyrimo priimamas per  10 d. d. po vaiko gyvenamosios vietos deklaravimo.  Sprendimas dėl tėvystės pašalpos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip  per 10 d. d. nuo prašymo pateikimo. Tėvystės pašalpa bus pervesta ne vėliau kaip per  5 d. d. po tėvystės atostogų pabaigos į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos
Pasinaudojus šia paslauga vienam iš naujagimio tėvų suteikiama galimybė deklaruoti vaikelio gyvenamąją vietą vieno iš tėvų (paslaugą užsakiusiojo) adresu bei pateikti prašymą vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti. Jei paslaugą užsakinėja tėvas, papildomai suteikiama galimybė pateikti elektroninį prašymą darbdaviui dėl tėvystės atostogų bei prašymą skirti tėvystės pašalpą.
Tėveliams jau įregistravusiems vaiko gimimą Civilinės metrikacijos skyriuje, paslaugai užsakyti tereikia žinoti vaiko asmens kodą.

Informuojame, kad nuo šių metų sausio 1 d. dėl pasikeitusios naujagimių įregistravimo tvarkos  užsakant su vaiko gimimu susijusią kompleksinę paslaugą, kurią sudaro penkios skirtingos paslaugos, nėra galimybės užsisakyti naujagimio gimimo registravimo paslaugos naudojant elektroninį vaiko gimimo pažymėjimą (eVGP).  VĮ Registrų centras informavo mus, kad šiuo metu dedamos visos pastangos, kad ši problema būtų išspręsta  ir su vaiko gimimu susijusią kompleksinę paslaugą vėl būtų galima teikti pilnos apimties. Dabar naujagimio gimimo registravimą galite atlikti prisijungę prie VĮ Registrų centro Civilinės metrikacijos informacinės sistemos adresu  https://mepis.registrucentras.lt/ Įregistravus naujagimį MEPIS sistemoje ir žinant jo asmens kodą, Jūs galėsite pasinaudoti šia kompleksine paslauga ir užsisakyti likusias keturias su vaiko gimimu susijusias paslaugas. Atsiprašome už šiuos nepatogumus!

Jei užsakomas prašymo darbdaviui dėl tėvystės atostogų teikimas, prašymas turi būti pasirašomas el. parašu.
 
   Bendrai gyvenančių asmenų, išskyrus asmenis, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.
   Bendrai gyvenančių asmenų, išskyrus asmenis, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2 iki 18 metų yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2 iki 18 metų yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.
   Išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo savivaldybės administracijai dienos.

Paslaugos užsakymo ir  teikimo metu  Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (portalas "Elektroniniai valdžios vartai" www.epaslaugos.lt) dėl informacijos reikalingos šios paslaugos teikimui gavimo ar pateiktos informacijos sutikrinimo, automatiniu būdu kreipsis į išorines sistemas ir registrus. Informacija apie kreipimąsi registruojama ir saugoma pas registro ar sistemų valdytoją.

Visi kreipimaisi yra atliekami portalo www.epaslaugos.lt valdytojo ir tvarkytojo - Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo ministerijos  vardu.

Šiai paslaugai teikti  naudojami  šie išoriniai registrai ir sistemos: Lietuvos Respublikos gyventojų registras, Nekilnojamo turto registras.

1.  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2.  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr. 1R-294 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
3.  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-08-17 įsakymas Nr. 1R-267 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
4.  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-12-24 įsakymas Nr. 1R-411 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
5.  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-03-21 įsakymas Nr. 1R-78 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
6.  Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo"
7.  Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, 1998-07-02, Nr. VIII-840
8.  Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. (29)4R-18 "Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" (Žin. 2008 Nr.44-1673)
9.   Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
10.  Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Gyvenamosios vietos deklaravimo ir paslaugos įvykdymo proceso klausimais:
Tel. 8 5 266 5184
Naujagimio gimimo registravimo klausimais:
Agnė Lukauskaitė
Tel. +370 5 233 09 73
Vienkartinės išmokos gimus vaikui suteikimo klausimais:
el.p. spis@nevda.lt, tel. (8 5) 247 2148

Tėvystės pašalpos skyrimo klausimais:
Sodros informacijos centras
Trumpasis nr. 1883
Tel. +370 5 250 0883
info@sodra.lt
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 7, 01103 Vilnius
Adresas internete www.ivpk.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188772433
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 7
Interneto svetainė: