2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Žvejo mėgėjo bilieto išdavimas

Licencijos mėgėjiškai žūklei suteikia teisę sužvejoti mėgėjiškos žūklės įrankiais atitinkamas žuvis.

Kaina:  

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

 
Bendra informacija:
Adresas A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Adresas internete http://vrd.am.lt
Darbo laikas I-V 8-17
Įmonės kodas 190742148
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9
Interneto svetainė:
8 5 272 8389, el. p.: vilniaus.raad@vrd.am.lt