Apdorojama...

Kauno klinikos pacientų e-portalas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos vykdo projektą „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“. Į elektroninę erdvę projekto metu perkeliamos šios paslaugos: pacientų mokymas ir švietimas, pacientų informavimas, pacientų aptarnavimas, nuotolinis sunkių pacientų būklės stebėjimas

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 5

Teikėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Pacientų mokymų ir švietimo modulis (EP1) - pagal naudotojo profilį (rizikos grupę, diagnozę, priskirtą gydytoją ir pan.) pacientas turės galimybę peržiūrėti personalizuotą aktualią informaciją ir mokomąją medžiagą.
Pacientų informavimas (EP2)– „Vartotojo“ profilyje bus pateikiama informacija apie paciento profilaktinius patikrinimus, stacionarizavimo laiką, priminimai (taip pat ir išmaniuoju telefonu) apie užregistruotus vizitus, informacija apie paskirtą šeimos gydytoją, naujas Kauno klinikose vykdomas prevencines programas, naują įrangą ar naujas teikiamas paslaugas. Pacientams turės galimybę aktyviai bendradarbiauti su Kauno klinikų darbuotojais, įspėti įstaigos darbuotojus apie tai, kad negali atvykti numatytu laiku planinei konsultacijai, tyrimui ar gydymui (operaciniam gydymui, chemoterapijai, kt.).
Besikreipiančiųjų aptarnavimas (EP3) - ši paslauga suteiks galimybę Kauno klinikų pacientams aktyviai dalyvauti elektroninėje sistemoje - prisijungus prie „Vartotojo“ profilio, pateikti prašymus ir gauti savo medicininių dokumentų kopijas.
Lėtinėmis ligomis sergančių pacientų būklės nuotolinio stebėjimo paslauga (EP4). Šia paslauga siekiama užtikrinti sunkiomis lėtinių ligų formomis sergančių Lietuvos gyventojų būklės monitoringą ir kontrolę, naudojant elektroninius stebėjimo prietaisus. Ši elektroninė paslauga suteiks galimybę pacientui, kuris yra nuolat stebimas ir konsultuojamas Kauno klinikų gydytojų specialistų, nuotoliniu būdu teikti jiems detalią informaciją apie savo sveiktos būklę, jo ligos progresą apibūdinančius simptomus, ilgalaikio sveikatos stebėjimo rodiklius, kuriuos identifikuos bei perduos į sistemą specialūs elektroniniai stebėjimo prietaisai. Sunkių pacientų būklės nuotolinio stebėjimo paslauga leis Kauno klinikų gydytojui specialistui kontroliuoti paciento būklę nuotoliniu būdu. Sistema sudarys galimybes gydytojams interaktyviai individualizuotai konsultuoti pacientus ir keisti gydymo planą pagal klinikinės būklės bei laboratorinių tyrimų, atliktų kitose gydymo įstaigose, kitimą.
Projektas įgyvendinamas, vadovaujantis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. T-132 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2- 371-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos“

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys numatytų elektroninių paslaugų teikimą:
Lietuvos e. sveikatos 2007–2015 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-811,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V-151 "Dėl E. sveikatos sistemos 2009–2015 metų plėtros programos patvirtinimo“.
Lietuvos e. sveikatos sistemos funkcinės, techninės ir programinės įrangos architektūros modelis, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-294
Reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigose diegiamoms informacinėms sistemoms, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. V-89.
Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimai ir techninės sąlygos, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. V-1079.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Gydytojo medicinos praktikos įstatymas

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Giedrius Leimonas Tomas Kuzmarskas Lolita Šileikienė
Informacinių technologijų tarnybos vadovas Direktoriaus valdymui ir plėtrai pavaduotojas Vyresnysis specialistas kokybei
Tel. +370 3 73 27330 Tel. +370 3 73 26268 Tel. +370 3 73 26562
Mob. +370 6 59 17655 Mob. +370 6 12 11823 Mob. +370
Faks. +370 3 73 26427 Faks. +370 37 326427 Faks. +370 3 73 26427
giedrius.leimonas@kaunoklinikos.lt tomas.kuzmarskas@kaunoklinikos.lt lolita.sileikiene@kaunoklinikos.lt
Bendra informacija:
Adresas Eivenių g. 2, LT-50009, m., Žaliakalnio seniūnija, Kauno miesto     
Adresas internetewww.kaunoklinikos.lt
Darbo laikasI - VII 00:00-24:00
Įmonės kodas135163499
Adresas Lietuvoje:
Kauno m. sav., Kaunas, Eivenių g. 2
Kauno m. sav., Kaunas, Eivenių g. 2a
Interneto svetainė:
Giedrius Leimonas Tomas Kuzmarskas Lolita Šileikienė
Informacinių technologijų tarnybos vadovas Direktoriaus valdymui ir plėtrai pavaduotojas Vyresnysis specialistas kokybei
Tel. +370 3 73 27330 Tel. +370 3 73 26268 Tel. +370 3 73 26562
Mob. +370 6 59 17655 Mob. +370 6 12 11823 Mob. +370
Faks. +370 3 73 26427 Faks. +370 3 73 26427 Faks. +370 3 73 26427
giedrius.leimonas@kaunoklinikos.lt tomas.kizmarskas@kaunoklinikos.lt lolita.sileikiene@kaunoklinikos.lt