2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinės sistemos ontologijų prieiga

Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinės sistemos (LKSSAIS) ontologijų prieigos paslauga leidžia atsisiųsti ontologijas, kurias naudoja sintaksinės ir semantinės analizės ir paieškos paslaugos. Ontologijos pateikiamos OWL 2 kalba OWL/RDF formatu, skaitomos Protégé, TopBraid ir kt. ontologijų redaktoriais.

Suteikimo trukmė: Realiu laiku

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Vytauto Didžiojo universitetas
LKSSAIS ontologijų prieigos paslauga leidžia atsisiųsti bendrąją lietuvių kalbos, asmenvardžių ir organizacijų pavadinimų, lietuvių kalbos trumpinių, politikos, ekonomikos ir verslo, viešojo administravimo sričių ir kitas ontologijas, kurias naudoja sintaksinės ir semantinės analizės ir paieškos paslaugos. Kadangi politikos, ekonomikos ir verslo, viešojo administravimo sričių ontologijos sukurtos moduliniu principu, jos naudoja bendresnes agentų, vietovių, įvykių ir kitas ontologijas, kurių klasės ir aksiomos kartojasi daugelyje sričių. Šių sričių ontologijos atitinka semantinius veiklos žodynus ir taisykles, kurie leidžia aprašyti analizuojamų sričių žinias žmogui suprantama SBVR struktūrizuota lietuvių kalba. Ontologijos aprašytos OWL 2 kalba, patikrintos ontologijų analizės įrankiais (angl. Reasoner) ir skaitomos Protégé, TopBraid ir kt. ontologijų redaktoriais. LKSSAIS ontologijų prieigos paslauga pateikia paslaugų gavėjams sąrašą ontologijų, kurias galima atsisiųsti OWL/RDF formatu. Jei ontologija sukurta moduliniu principu, paslaugų gavėjas turi nurodyti, ar jis nori gauti tik pagrindinę ontologiją, ar ir kitas jos importuojamas ontologijas. Paslaugų gavėjams pateikiama naujausia ontologijų versija.

Instrukcijos.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Rita Butkienė
docentė
Tel. +370 373 00 382
Mob. +370 620 63 981
Faks. +370 373 24 144
rita.butkienė@ktu.lt
Bendra informacija:
Adresas K.Donelaičio g. 58, LT- 44248, Kaunas
Adresas internetewww.vdu.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas111950396
Adresas Lietuvoje:
Kauno m. sav., Kaunas, K. Donelaičio g. 58
Interneto svetainė:
VDU Informacijos sistemų programavimo skyrius VDU Marketingo ir komunikacijos tarnyba
Vadovas Vadovas
Tel. +370 37 327894 Tel. +370 37 327990
Mob. +370 37 327894 Mob. +370 37 327990
darbuotojai@infr.vdu.lt info@smt.vdu.lt