Apdorojama...

Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės ir darbo vietų atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams deklaravimas

Suteikiama galimybė ūkio subjektams, turinčių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pateikti (patikslinti jau esamą) privalomą informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams.

Suteikimo trukmė: 8 d. val. (arba 1 d. d.)

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Visi Lietuvos Respublikoje registruoti privatieji ir viešieji juridiniai asmenys, ūkininkai ir savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys (toliau – darbdaviai), vykdantys veiklą, kurių dirbantieji gauna su darbo santykiais (darbo sutartimis) ar jų esmę atitinkančiais santykiais (valstybės tarnautojai) susijusias pajamas privalo pateikti Valstybės darbo inspekcijai informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams.
Pasinaudoję el. paslauga darbdaviai ar jų įgalioti asmenys gali pateikti šią privalomą informaciją el. būdu, gauti atsakymus apie sėkmingai pateiktą informaciją ar klaidas, patikslinti ir realiu laiku matyti pateiktų duomenų apdorojimo proceso būklę.

Informacija apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir darbo vietų atitiktį teikiama iki 2013-12-31 (pirmąkart), vėliau - pagal Valstybinės darbo inspekcijos sprendimus; tikslinama - pagal poreikį.
Darbdavio atstovas (vadovas ar kitas įgaliotas veikti darbdavio vardu asmuo) gali suteikti įgaliojimus deklaruoti duomenis kitam asmeniui. Tai gali būti atlikta pasinaudojus el. paslauga arba rašytiniu būdu, nurodant įgalioto asmens vardą, pavardę, asmens kodą, įgaliojimų suteikimo laikotarpį (asmens įgaliojimų pabaigos datą), rolę (pvz., administratorius). Pastaruoju atveju, įgaliojimas gali būti siunčiamas:
laišku – Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai, Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius;
faksu (8 5) 213 9751;
el. paštu info@vdi.lt (skenuotas įgaliojimas).

Instrukcijos

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Juozas Adamonis
vyriausiasis specialistas
Tel. +370 5 215 7279
Bendra informacija:
Adresas Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius
Adresas internete www.vdi.lt
Darbo laikas I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45.
Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188711163
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Algirdo g. 19, LT-03607
Vilniaus m. sav., Vilnius, Aguonų g. 4, LT-03213
Interneto svetainė:
Tel. (8 5) 265 0193, faks. (8 5) 213 9751, el. p.: info@vdi.lt