Apdorojama...

Leidimo atlikti biomedicininį tyrimą išdavimas

Suteikiama galimybė gauti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą.

Suteikimo trukmė: 45 dienos

Kaina: Už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, ekspertizę ir leidimo išdavimą mokamos valstybės rinkliavos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 " Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Lietuvos bioetikos komitetas
Pareiškėjas (biomedicininio tyrimo užsakovas, jo įgaliotas atstovas ar pagrindinis tyrėjas), norėdamas gauti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, turi pateikti pasirašytą prašymą ir reikalaujamus dokumentus Lietuvos bioetikos komitetui (toliau – LBEK) arba atitinkamam regioniniam biomedicininių tyrimų etikos komitetui (toliau - RBTEK).
LBEK išduoda leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, kurį planuojama atlikti daugiau kaip vieno RBTEK veiklai priskirtoje teritorijoje. RBTEK išduoda leidimus atlikti biomedicininius tyrimus, kuriuos planuojama atlikti tyrimo centruose, esančiuose tik atitinkamo RBTEK veiklai priskirtoje teritorijoje.
LBEK leidimas atlikti biomedicininį tyrimą išduodamas kai yra teigiama LBEK biomedicininių tyrimų ekspertų grupės išvada. Išvada priimama Biomedicininių tyrimų ekspertų grupės posėdyje. Posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Juose svarstomi dokumentai, kurie gauti ne vėliau kaip likus dvidešimčiai darbo dienų iki paskirtos posėdžio dienos. Remiantis posėdžio išvada išduodamas LBEK direktoriaus pasirašytas Leidimas atlikti biomedicininį.
RBTEK sprendimai dėl leidimo atlikti biomedicininį tyrimą priimami RBTEK posėdyje. Priėmus teigiamą sprendimą išduodamas RBTEK pirmininko pasirašytas leidimas atlikti biomedicininį tyrimą. Dokumentų originalai išduodami pareiškėjui atvykus į LBEK ar atitinkamą RBTEK arba išsiunčiami paštu.
1. Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymas,
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymas nr. V-2 „Dėl Leidimų atlikti biomedicininį tyrimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-407 „Dėl Dokumentų, kuriuos privalo pateikti biomedicininio tyrimo užsakovas ir (ar) pagrindinis tyrėjas, norėdami gauti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, sąrašo patvirtinimo“;
4. Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-405 „Dėl Biomedicininių tyrimų apskaitos ir informacijos apie juos kaupimo, saugojimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
5. Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl Dokumentų, kuriuos turi pateikti klinikinio vaistinio preparato tyrimo ar kito biomedicininio tyrimo užsakovas, jo įgaliotas atstovas ar pagrindinis tyrėjas, norėdami gauti pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą arba leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, pateikimo Lietuvos bioetikos komitetui tvarkos aprašo patvirtinimo“;
6. Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2011 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. V-28 „Dėl Biomedicininių tyrimų, kurių objektas yra medicinos dokumentai, atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės veiklos ir ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
8. Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-28„Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, Paraiškos atlikti biomedicininį tyrimą ir Biomedicininio tyrimo etinio vertinimo anketos formos patvirtinimo“ pakeitimo“.
9. Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-27„Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Reikalavimų biomedicininio tyrimo protokolui ir jo santraukai, Asmens informavimo ir informuoto asmens sutikimo formai ir Tyrėjo gyvenimo aprašymui patvirtinimo“ pakeitimo“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Inesa Tadarovskaja Daiva Šniukaitė Aurelija Noreikaitė
Lietuvos bioetikos komiteto specialistė Vilniaus regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto tyrimų koordinavimo vadovė Kauno regiono biomedicininių tyrimų etikos komiteto Biomedicininių tyrimų koordinavimo vadovė, administratorė
Tel. +370 5 26 10632 Tel. +370 5 26 86998 Tel. +370 37 39 5380
Faks. +370 5 26 08640 Faks. 370 5 26 86998
epaslaugos@bioetika.sam.lt rbtek@mf.vu.lt Aurelija.noreikaite@lsmuni.lt
Bendra informacija:
Adresas Algirdo g. 31, Vilnius
Adresas internete http://bioetika.sam.lt/
Darbo laikas I - IV - nuo 8:00 iki 17:00 val., V - nuo 8:00 iki 15:45 val., pietūs - nuo 12:00 iki 12:45 val.
Įmonės kodas 188710595
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Algirdo g. 31, LT-03219
(8 5) 212 45 65, el. p.:  epaslaugos@bioetika.sam.lt