2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Augalininkystės produktų kokybės tyrimų protokolo išdavimas

Ūkio subjektas, norintis sužinoti augalininkystės produkto mėginio kokybės tyrimų rezultatus, elekteroniniu būdu pateikia prašymą dėl kokybės tyrimų atlikimo.

Suteikimo trukmė: Paslaugos suteikimo trukmė priklauso nuo metodikoje nustatytos tyrimo atlikimo trukmės ir pageidaujamų tyrimų skaičiaus.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Ūkio subjektas, norintis sužinoti augalininkystės produkto (varpinių ir ankštinių javų grūdų ar aliejingų augalų sėklų) mėginio kokybės rodiklius, elektroniniu būdu pateikia prašymą dėl kokybės tyrimų atlikimo. Augalininkystės produkto mėginį jis gali pristatyti asmeniškai, paštu ar per pasiuntinį. Tarnyba tik gavusi mėginį priima elektroninį prašymą, elektroniniu būdu pateikia sąskaitą faktūra. Užsakovui apmokėjus, išduodamas Kokybės tyrimų protokolas, kuriame pateikiama informacija apie pristatyto mėginio kokybės tyrimų rezultatus.

Būtina sudaryti Sutartį dėl kokybės tyrimų atlikimo.

1. Pirmą kartą užsakovui kreipiantis turi būti užpildoma sutarties forma ir pateikiama vienu iš šių būdų:
1.1. užpildyta ir pasirašyta sutartis įkeliama elektroniniame prašyme;
1.2. atvykus į Tarnyba užpildomi ir pasirašomi 2 sutarties egzemplioriai;
1.3. užpildyti ir pasirašyti 2 sutarties egzemplioriai atsiunčiami į Tarnybą paštu.
2. Prašymas dėl kokybės tyrimų atlikimo pateikiamas elektroniniu būdu, o ėminys (-iai) pateikiamas atvykus į Tarnybą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį.
3. Tarnybos specialistas elektronniu būdu gali paprašyti patikslinti tam tikrą elektroninio prašymo informaciją.
3. Tarnybos specialistui priėmus prašymą, išrašyta sąskaita faktūra elektroniniu būdu atsiunčiama užsakovui.
4. Tarnybos laboratorijoje atliekami prašyme nurodyti kokybės tyrimai.
5. Užsakovui apmokėjus, Kokybės tyrimų protokolas pateikiamas elektroniniame prašyme nurodytu būdu: asmeniui atvykus į Tarnybą, išsiunčiamas paštu ar faksimiliniu būdu.

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“;
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 3D-314 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų dauginamosios medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifų patvirtinimo“;
3. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. A1-42 „Dėl procedūrų aprašų tvirtinimo“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Evelina Škikūnaitė
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) vyriausioji specialistė
Tel. +370 5 237 5571
evelina.skikunaite@vatzum.lt
Bendra informacija:
Adresas Ozo g. 4A, LT-08200, Vilnius
Adresas internete www.vatzum.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 302526112
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Ozo g. 4A
Interneto svetainė:
Gerda Ambrozienė
Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 5 237 5631
Faks. +370 5 273 0233
info@vatzum.lt