Apdorojama...

Pranešimas apie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą

Pranešimų apie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą Valstybiniam turizmo departamentui pateikimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikost turizmo įstatymo 12 str. 1 d.

Suteikimo trukmė: 30 d.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
Apgyvendinimo paslaugų teikėjas pateikia Valstybiniam turizmo departamentui patvirtintos formos pranešimą apie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą (forma VTD-A2);
Apgyvendinimo paslaugų teikėjas, per 30 dienų nuo pranešimo pateikimo dienos negavęs neigiamo Valstybinio turizmo departamento atsakymo dėl pranešime pateiktų duomenų, gali viešai naudoti pranešime nurodytą apgyvendinimo rūšies pavadinimą. Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus pranešime pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, buvusį pranešimą patikslinti pateikdamas pasikeitusius duomenis. Pasikeitusius pranešime pateiktus duomenis galima viešai naudoti, jeigu per 30 dienų nuo pranešimo apie pasikeitusius pranešime pateiktus duomenis pateikimo dienos apgyvendinimo paslaugų teikėjas negauna neigiamo Valstybinio turizmo departamento atsakymo dėl pranešime pateiktų pasikeitusių duomenų.

Asmuo turi pateikti pasirašytą pranešimą (VTD-A2) apie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą, kuriame nurodo juridinio / fizinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą, duomenis ryšiui palaikyti ir kt.

1. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas
2. Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. V-126 „Dėl Apgyvendinimo rūšių aprašo patvirtinimo“

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Silvija Vencevičienė
Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 7 06 64985
Faks. +370 7 06 64988
silvija.venceviciene@tourism.lt
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius
Adresas internete www.tourism.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188708758
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 38
Interneto svetainė:
Tel. +370 706 64 976
Faks. +370 706 64 988
vtd@tourism.lt