Apdorojama...

Deklaracija apie ketinimą vykdyti augalų apsaugos produktų platinimo veiklą

Fizinis arba juridinis asmuo, pageidaujantis platinti augalų apsaugos produktus, privalo gauti Leidimą platinti augalų apsaugos produktus. Platinimo leidime nurodoma konkreti prekybos vieta.

Suteikimo trukmė: Augalų apsaugos produktų platinimo leidimas laikomas išduotu kitą dieną nuo deklaracijos apie ketinimą vykdyti veiklą pateikimo Tarnybai dienos arba nuo deklaracijoje apie ketinimą vykdyti veiklą nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos apie ketinimą vykdyti veiklą pateikimo Tarnybai diena.

Kaina: 157 Eur

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Platinti augalų apsaugos produktus leidžiama fiziniams ir juridiniams asmenims turintiems leidimą platinti augalų apsaugos produktus. Platinimo leidime nurodoma konkreti prekybos vieta. Platinimo leidimai išduodami neterminuotam laikui. Augalų apsaugos produktų platinimo leidimas laikomas išduotu kitą dieną nuo deklaracijos apie ketinimą vykdyti veiklą pateikimo Tarnybai dienos arba nuo deklaracijoje apie ketinimą vykdyti veiklą nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos apie ketinimą vykdyti veiklą pateikimo Tarnybai diena. Platinimo leidimai neišduodami, jei jei deklaracijos ir Taisyklių 11 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dieną nustatoma, kad fizinis ar juridinis asmuo:
1) nesumokėjo valstybės rinkliavos;
2) planuoja augalų apsaugos produktus saugoti platinimo tikslais ir (ar) platinti gyvenamosios paskirties pastatuose ar jų patalpose;
3) dėl platinimo leidimo išdavimo kreipiasi anksčiau kaip po vienerių metų nuo augalų apsaugos produktų platinimo leidimo galiojimo panaikinimo Įstatymo 7 straipsnio 9 dalies 1 ir (arba) 2 punktuose nurodytais pagrindais dienos.
Apie priimtą sprendimą neišduoti platinimo leidimo Tarnyba per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos raštu išsiunčia pranešimą fiziniam arba juridiniam asmeniui
1. Lietuvos Respublikos Augalų apsaugos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 3D-53 „Dėl augalų apsaugos produktų platinimo leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1442 redakcija)

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Jurgita Žiemienė Darius Baškys
Agrochemijos skyriaus vyriausioji specialistė Agrochemijos skyriaus vedėjas
Tel. +370 5 275 4182 Tel. +370 5 273 1459
Mob. +370 677 60 634 Mob. +370 679 57 996
jurgita.ziemiene@vatzum.lt darius.baskys@vatzum.lt
Bendra informacija:
Adresas Ozo g. 4A, LT-08200, Vilnius
Adresas internete www.vatzum.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 302526112
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Ozo g. 4A
Interneto svetainė:
Gerda Ambrozienė
Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 5 237 5631
Faks. +370 5 273 0233
info@vatzum.lt