Apdorojama...

Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo išdavimas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nagrinėja pateiktas paraiškas dėl augalų apsaugos produktų registravimo, perregistravimo ir kt. ir priima sprendimus dėl augalų apsaugos produktų registravimo, neregistravimo, perregistravimo ir kt.

Suteikimo trukmė: 12 mėn. (jei reikalinga, papildoma informacija gali būti pratęsiamas laikotarpis iki 18 mėn.), kai Lietuva yra Zoninės ataskaitos rengėja; 120 dienų, kai Registravimo ataskaitą rengia kita valstybė narė arba pagal abipusio pripažinimo principą.

Kaina: Kainininkas.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Pareiškėjai, norintys užregistruoti augalų apsaugos produktus, pateikia paraiškas ir duomenis tarnybai. Įvertinama registravimui pateiktų produktų ir jų veikliųjų medžiagų tapatumas, fizikinės ir cheminės savybės, analizės metodų galiojimas, toksikologiniai ir metabolizmo tyrimai, pesticidų likučiai augaluose, augaliniuose produktuose ir ant jų, ekotoksikologiniai tyrimai, išlikimas ir pasiskirstymas aplinkoje bei efektyvumas registravimui Lietuvoje ir atliekant zoninį (Šiaurės zonoje) vertinimą. Įvertinus visus duomenis, jei identifikuojamas saugus naudojimas, produktas įregistruojamas. Sprendimas priimamas tarnybos direktoriaus įsakymu ir skelbiamas tarnybos internetiniame puslapyje. Registracijos savininkui išduodamas Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimas ir patvirtinama etiketė, skirta produkto tiekimui į Lietuvos rinką.
Registruotų augalų apsaugos produktų sąrašai ir jų etiketės skelbiami tarnybos internetiniame puslapyje www.vatzum.lt

Instrukcijos.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1);
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006;
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr.1107/2009;
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 541/2011, kuriuo iš dalies keičiamas įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr.540/2011, įgyvendinantis EP ir ET reglamento (EB) nuostatas dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo;
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 544/2011, kuriuo dėl duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimų įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr.1107/2009;
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 545/2011, kuriuo dėl duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimų įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr. 1107/2009;
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr. 1107/2009;
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 547/2011, kuriuo dėl augalų apsaugos produktų ženklinimo reikalavimų įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr. 1107/2009.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Kristina Valionienė Raimonda Grigaitė
Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vedėja Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vedėjos pavaduotoja
Tel. +370 5 262 4940 Tel. +370 5 262 4940
Mob. +370 6 07 92023
kristina.valioniene@vatzum.lt raimonda.grigaite@vatzum.lt
Bendra informacija:
Adresas Ozo g. 4A, LT-08200, Vilnius
Adresas internete www.vatzum.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 302526112
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Ozo g. 4A
Interneto svetainė:
Gerda Ambrozienė
Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 5 237 5631
Faks. +370 5 273 0233
info@vatzum.lt