Apdorojama...

Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas

Suteikimo trukmė: 2 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2464

Teikėjas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje asmenų prašymai ir skundai priimami ir asmenys aptarnaujami vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 933 redakcija).
Mažeikių rajono savivaldybės viešojo administravimo institucijoms Asmenų prašymai ir skundai tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus pateikiami Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje Mažeikiuose, Laisvės g. 8, 107 kabinete Bendrojo skyriaus darbuotojams, atsakingiems už asmenų aptarnavimą pagal vieno langelio principą Savivaldybės administracijoje, arba įgaliotiems tokius prašymus priimti atitinkamų padalinių kur paslaugos teikiamos pagal decentralizuotą vieno langelio principą arba pagal specifinę ir individualią paslaugos teikimo tvarką Laižuvos g. 3, Laisvės g. 39, Stoties g. 18, Ventos g. 8 pastatuose, seniūnijose, atsiuntus prašymą ar skundą paštu arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą, faksu ar elektroniniu paštu oficialiu elektroninio pašto adresu avivaldybe@mazeikiai.lt, kitu elektroninio pašto adresu, kuris nurodytas prašymams pateikti konkrečios administracinės paslaugos teikimo aprašyme (aprašymų sąrašas Savivaldybės svetainėje arba Lietuvos paslaugų kataloge), ar pateikiant paslaugos užsakymą per elektroninių valdžios vartų portalą).
Atsižvelgiant į Taisykles, prašymas žodžiu gali būti išdėstomas Bendrojo skyriaus darbuotojui, atsakingam už asmenų aptarnavimą pagal vieno langelio principą Savivaldybės administracijoje, ar kito padalinio atstovui, kuris nurodytas konkrečios administracinės paslaugos teikimo aprašyme (aprašymų sąrašas arba Lietuvos paslaugų katalogas), turinčiam įgaliojimus spręsti asmenims rūpimus klausimus arba aptarnauti asmenis.
Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą, elektroniniu paštu arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Bendradarbiavimo lygis

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymas.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FA13E28615F6
Lietuvos respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1FEF229DA7C6
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Jolanta Karvelienė
vyr. specialistė
tel. 844398195
fax. +37044325844
jolanta.karveliene@mazeikiai.lt
 
Edita Sereikaitė-Grigienė
vyr. specialistė
tel. 844398195
fax. +37044325844
edita.sereikaite-grigiene@mazeikiai.lt
 
Bendra informacija:
AdresasLaisvės g. 8, LT 89223, Mažeikiai
Adresas internetehttp://www.mazeikiai.lt/
Adresas Lietuvoje:
Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikiai, Laisvės g. 8
Interneto svetainė:
Tel. (8 4) 4398204/98 200, Faks. (8 4) 4325844, el. p.: savivaldybe@mazeikiai.lt