Apdorojama...

Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimas

Leidimas ar Dublikatas išduodamas pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui, norinčiam ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus. Dėl Leidimo ar Dublikato gali kreiptis fiziniai asmenys, ikiteisminio tyrimo institucijos ar teismas.

Suteikimo trukmė: Sprendimas išduoti ar atsisakyti išduoti Leidimą yra priimamas ir apie priimtą sprendimą pranešama pareiškėjui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos. Praradusiam Leidimą asmeniui, kuris pateikia laisvos formos rašytinį prašymą išduoti Dublikatą, VVSC ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išduoda Dublikatą su žyma „Dublikatas“.

Kaina: 5,7 Eur (už Leidimą ekshumuoti žmogaus palaikus) 3,7 Eur (už dublikato išdavimą)

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Leidimas ar Dublikatas išduodamas pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui, norinčiam ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus.
Dėl Leidimo ar Dublikato gali kreiptis fiziniai asmenys, ikiteisminio tyrimo institucijos ar teismas.
Dokumentai pateikiami tiesiogiai, paštu per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant saugiu elektroniniu parašu arba faksu.
Išduotas Leidimas ar Dublikatas atiduodamas pareiškėjui, tiesiogiai atvykus į įstaigą arba išsiunčiamas registruotu laišku (jeigu pareiškėjas prašyme nurodo, kad pageidauja Leidimą gauti paštu).
Leidimas ar Dublikatas išduodamas tik sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

http://vilniausvsc.sam.lt/paslaugos/

1.Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;
2.Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas;
3.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr.1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“;
4.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2012 m. birželio 29 d. Nr. V–662 „Dėl Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Janina Onoprijenkienė
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. +370 (5) 264 9660
Mob. +370 659 68263
Faks. +370 (5) 261 2707
janina.onoprijenkiene@vilniausvsc.sam.lt      
Bendra informacija:
Adresas Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilnius
Adresas internete nvsc.lrv.lt/
Darbo laikas I ir IV 8:00-16:45, II ir III 8.00-18.00, V 8:00-15:30. Pietų pertrauka: 12:00-12:30
Įmonės kodas 291349070
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 153, LT-08221
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 212 40 98
Faks. +370 5 261 27 07
info@nvsc.lt