Apdorojama...

Leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus, jo dublikato išdavimas

Suteikimo trukmė: 10 Darbo dienos

Kaina: 5.7 EUR; 3.7 EUR

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS31964

Teikėjas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Leidimas ar Dublikatas išduodamas pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui, norinčiam ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus.
Dėl Leidimo ar Dublikato gali kreiptis fiziniai asmenys, ikiteisminio tyrimo institucijos ar teismas.
Prašymą ir dokumentus galima pateikti per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ adresu https://www.epaslaugos.lt
Dokumentai pateikiami tiesiogiai, paštu per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant saugiu elektroniniu parašu arba faksu.
Fizinio asmens prašymas ir kiti dokumentai priimami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) departamento Vidaus administravimo skyriuje arba skyriuje rajone; taip pat galima kreiptis paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu.
Išduotas Leidimas ar Dublikatas atiduodamas pareiškėjui, tiesiogiai atvykus į įstaigą arba išsiunčiamas registruotu laišku (jeigu pareiškėjas prašyme nurodo, kad pageidauja Leidimą gauti paštu).
Leidimas atiduodamas asmeniui atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių arba skyrių rajone ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį bei asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir valstybės rinkliavos apmokėjimo kvitą.. Leidimas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku, jeigu pareiškėjas prašyme yra nurodęs, kad atsakymą pageidauja gauti paštu.
Leidimas ar Dublikatas išduodamas tik sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą

Fizinio asmens prašymas ir kiti dokumentai priimami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) departamento Vidaus administravimo skyriuje arba skyriuje rajone elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu.

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782/mgyrixvvkv
Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C51D9C259EFE/TxjPXlAOmv
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr.1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.856C6C36E369/GiEJGNiEOg
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2012 m. birželio 29 d. Nr. V–662 „Dėl Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AA3B94F6FFD0/RvpuWgykJY
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3063fb00638f11e58e1ab2c84776483b/YNBAvrwFvJ

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Administracinės paslaugos vadovas Raimondas Vaidginas
Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjas
tel. +37052649672
raimondas.vaidginas@nvsc.lt
 
 
Bendra informacija:
Adresas Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilnius
Adresas internete nvsc.lrv.lt/
Darbo laikas I ir IV 8:00-16:45, II ir III 8.00-18.00, V 8:00-15:30. Pietų pertrauka: 12:00-12:30
Įmonės kodas 291349070
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 153, LT-08221
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 212 40 98
Faks. +370 5 261 27 07
info@nvsc.lt