Apdorojama...

Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir/arba elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimas

Siekdamas suderinti radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, pareiškėjas visuomenės sveikatos centrui apskrityje turi pateikti paraišką ir dokumentus.
Sprendimai radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą laikyti suderintais arba nesuderintais priimami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo priėmimo visuomenės sveikatos centre apskrityje dienos arba, jei yra pateikti ne visi nurodyti dokumentai ir informacija, nuo visų dokumentų ir informacijos gavimo visuomenės sveikatos centre apskrityje dienos.

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Siekdamas suderinti radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, pareiškėjas visuomenės sveikatos centrui apskrityje turi pateikti:
- prašymą dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo;
- derintiną radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą, pateikdamas:
- radiotechninio objekto techninius duomenis: skleidžiamo signalo radijo dažnį bei radijo dažnių juostos plotį, siųstuvo galią, didžiausią efektyviąją spinduliuotės galią, signalo perdavimo linijos nuostolius, antenų skaičių, jų tipus, stiprinimo koeficientus, aukščius virš žemės paviršiaus, azimutus ir mechaninio bei elektrinio palenkimo vertikalioje plokštumoje kampus;
- apie radiotechninį objektą esančios teritorijos planą, kuriame būtų pažymėti teritorijoje esantys statiniai;
- radiotechninio objekto patalpų ar konteinerio, skirto siųstuvui (-ams) įrengti, planą (jei yra), jei siųstuvai ir antenos įrengiamos ant pastato stogo – stogo planą, kuriame nurodytos siųstuvų ir antenų išdėstymo vietos bei intensyviausio spinduliavimo kryptys;
- elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimus teritorijoje ir erdvėje;
- elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą.
Įvertinus radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams, surašomas patvirtintos formos sprendimas dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies derinimo. Įvertinus elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano atitiktį numatytiems reikalavimams, surašomas patvirtintos formos sprendimas dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo.
Sprendimai radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą laikyti suderintais arba nesuderintais priimami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo priėmimo visuomenės sveikatos centre apskrityje dienos arba, jei yra pateikti ne visi nurodyti dokumentai ir informacija, nuo visų dokumentų ir informacijos gavimo visuomenės sveikatos centre apskrityje dienos.
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-200 „Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2011 m. kovo 2 d. Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Bendra informacija:
Adresas Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilnius
Adresas internete nvsc.lrv.lt/
Darbo laikas I ir IV 8:00-16:45, II ir III 8.00-18.00, V 8:00-15:30. Pietų pertrauka: 12:00-12:30
Įmonės kodas 291349070
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 153, LT-08221
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 212 40 98
Faks. +370 5 261 27 07
info@nvsc.lt