Apdorojama...

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir programos nagrinėjimas bei motyvuotos išvados dėl ataskaitos, programos ir ūkinės veiklos galimybių teikimas

Vertinamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos atitikimas teisės aktų reikalavimams ir motyvuotos išvados teikimas.
2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodytų aplinkos veiksnių atitikimas visuomenės sveikatos teisės aktų reikalavimams ir motyvuotos išvados dėl ataskaitos bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių teikimas.

Suteikimo trukmė: 20 d. d.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
http://klaipedosvsc.sam.lt/pub/klaipeda/imagelib/file/AP-36(1).pdf, http://klaipedosvsc.sam.lt/pub/klaipeda/imagelib/file/AP-37(1).pdf

http://klaipedosvsc.sam.lt/pub/klaipeda/imagelib/file/AP-36(1).pdf, http://klaipedosvsc.sam.lt/pub/klaipeda/imagelib/file/AP-37(1).pdf

1. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.
2. Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Rita Kubilienė Alma Mikutytė Rimantas Giedraitis
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjos pavaduotoja Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. +370 46 41 03 3870 Tel. +370 46 48 50 93 Tel. +370 46 48 50 94
Mob. +370 Mob. +370 Mob. +370
Faks. +370 46 41 03 35 Faks. +370 46 41 03 35 Faks. +370 46 41 03 35
rita.kubiliene@klaipedosvsc.sam.lt alma.mikutyte@klaipedosvsc.sam.lt rimantas.giedraitis@klaipedosvsc.sam.lt
Bendra informacija:
Adresas Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilnius
Adresas internete nvsc.lrv.lt/
Darbo laikas I ir IV 8:00-16:45, II ir III 8.00-18.00, V 8:00-15:30. Pietų pertrauka: 12:00-12:30
Įmonės kodas 291349070
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 153, LT-08221
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 212 40 98
Faks. +370 5 261 27 07
info@nvsc.lt