Apdorojama...

Leidimo įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimas

Išduodamas leidimas kompetetingiems ir nepriekaištingos reputacijos fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie gamina, teikia rinkai, įsigyja, laiko, naudoja medžiagas Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo numatyta tvarka bei įrašytoms į nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašą

Suteikimo trukmė: 15 darbo dienų

Kaina: 8,1 Eur

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Išduodamas Leidimas įsigyti, naudoti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingioms mediagoms įrašytoms į Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašą bei pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 suklasifikuotoms kaip 1, 2, 3 kateg. ūmiai toksiškumos, 1A, 1B kateg. kancerogeniškumai, 1A, 1B kateg. mutageninio poveikio lytinėms ląstelėms, 1A, 1B kateg. toksinio poveikio reprodukcijai, STOT SE – 1 kateg. vienkartinio poveikio, STOT RE – 1 kateg. kartotinio poveikio, bei potencialiai nuodingosioms medžiagoms pagal Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymą.

http://vilniausvsc.sam.lt/paslaugos/leidimas-isigyti-parduoti-ar-kitaip-perleisti-nuod

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Danutė Kurienė  Daiva Keršulytė
vyriausioji specialistė   vyriausioji spesialistė
Tel. (8 5) 278 0680  Tel. (8 5) 278 0608 2
Mob. 8 659 62 159  Mob. 8 659 62159
Faks.   Faks.
danute.kuriene@vilniausvsc.sam.lt  daiva.kersulyte@vilniausvsc.sam.lt
Bendra informacija:
Adresas Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilnius
Adresas internete nvsc.lrv.lt/
Darbo laikas I ir IV 8:00-16:45, II ir III 8.00-18.00, V 8:00-15:30. Pietų pertrauka: 12:00-12:30
Įmonės kodas 291349070
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 153, LT-08221
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 212 40 98
Faks. +370 5 261 27 07
info@nvsc.lt