Apdorojama...

Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimas

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, taip pat energetikos įrenginių atitiktį nustatytiems reikalavimams ir tinkamumą naudoti ir išduoda tai patvirtinančias pažymas.

Suteikimo trukmė: 7 k. dienų

Kaina: Naujų arba rekonstruotų energetikos įrenginių tinkamumo naudoti patikrinimų įkainiai patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1-90 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 1-112 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teikiamų mokamų paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“:
– energetikos įrenginių galia iki 30 kW – 30 euro;
– energetikos įrenginių galia nuo 30 kW iki 1 MW (imtinai) – 30 euro už 30 kW + 1,50 euro kiekvienas kitas 10 kW;
– energetikos įrenginių galia daugiau kaip 1 MW – 175,50 euro už 1 MW + 30 euro kiekvienas kitas 1 MW;
– energetikos inžineriniai tinklai – 13 euro/val.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
Įrenginių techninės būklės patikrinimas apima: patikrinimą, ar energetikos objektas ir / ar įrenginys pastatytas, rekonstruotas, ar modernizuotas pagal statinio projekto sprendinius, ar statinio projekto sprendiniai neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams bei energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijoms; patikrinimą, ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo-derinimo darbai; patikrinimą, ar nauji, rekonstruoti ar modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį; pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimą.
1 ar 2 butų namuose sumontuotiems visiems energetikos įrenginiams išduodama viena pažyma. Jei statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) pageidauja, gali būti išduodamos atskiros pažymos kiekvienai energetikos (elektros, šilumos, dujų, naftos ar naftos produktų) įrenginių rūšiai.
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnai, patikrinę naujai sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę ir nenustatę pažeidimų bei trūkumų, parengia pažymą naudojantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos informacinės sistemos (VEI IS) priemonėmis.
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos inspekcijos pareigūno pasirašyta pažyma yra įteikiama statytojui (arba jo įgaliotam asmeniui), siunčiama paštu, el. paštu arba kitomis informacinių technologijų priemonėmis (ūkio subjekto prašyme nurodytu būdu).
1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
2. Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261;
3. Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127;
4. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297;
5. Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12;
6. Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklės ir Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6;
7. Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248;
8. Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 4-331;
9. Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37;
10. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1-63;
11. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas VEI viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-95.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Inžinieriai - inspektoriai pagal energetikos sektorius (šilumą, dujas, elektrą, naftą)
Teritorinių skyrių inžinieriai-inspektoriai
Tel. kontaktai nurodyti čia.
Bendra informacija:

Adresas internete:    http://vei.lrv.lt

Duomenys apie Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas188606625.


Darbo laikas:            I - IV 7:30-16:30, V 7:30-15:15.
                               Pietų pertrauka: 11:30-12:15

tel.                          (8 5)  263 6006, 
faks.                       (8 5)  263 6076;
el. p.                        vei@vei.lt
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Mortos g. 10, LT-03219
Interneto svetainė: