Apdorojama...

Leidimo išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimas

Pareiškėjai, norintys tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui, privalo gauti leidimą.

Suteikimo trukmė: 14 d.

Kaina: Kainininkas.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Leidimui gauti reikia pateikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) laisvos formos paraišką ir šiuos duomenis:
1.produkto ir veikliosios medžiagos pavadinimas;
2. nuostolių, kurie būtų patirti, jei produktas nebūtų panaudotas, apskaičiavimas;
3. numatomo tiekti į rinką produkto kiekis;
4. produktu apdorojamas plotas;
5. produkto paskirtis (kokiems kenksmingiesiems organizmams naikinti ir kokiuose augaluose);
6. informacija apie produkto ir jo veikliosios medžiagos tapatumą;
7. produkto ir jo sudėtinių dalių saugos duomenų lapai;
8. etiketė lietuvių kalba;
9. informacija apie produkto efektyvumą, toksiškumą ir ekotoksiškumą;
10. likučių tyrimų duomenis
Tarnyba, gavusi visus reikalaujamus duomenis ir nustačiusi, kad asmuo sumokėjo valstybės nustatytą rinkliavą, per dvi savaites juos išnagrinėja ir priima sprendimą dėl leidimo išdavimo..

Instrukcijos.

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1) 53 straipsnis;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. vasario 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. A1-48 „Dėl leidimų išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimo taisyklių patvirtinimo    

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Kristina Valionienė Raimonda Grigaitė
Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vedėja Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vedėjos pavaduotoja
Tel. +370 5 262 4940 Tel. +370 5 262 4940
Mob. +370 6 07 92023
kristina.valioniene@vatzum.lt raimonda.grigaite@vatzum.lt
Bendra informacija:
Adresas Ozo g. 4A, LT-08200, Vilnius
Adresas internete www.vatzum.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 302526112
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Ozo g. 4A
Interneto svetainė:
Gerda Ambrozienė
Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 5 237 5631
Faks. +370 5 273 0233
info@vatzum.lt