2018-02-13 00:00 Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduoti kvalifikuoti elektroninių parašų sertifikatai nebegalios nuo 2018 m. gegužės 11 d.
Atkreipiame asmenų, turinčių SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, dėmesį, kad nuo 2018 m. gegužės 11 d. jie nebegalės šių sertifikatų naudoti kvalifikuotiems elektroniniams parašams kurti. Esant poreikiui pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, šie asmenys turėtų kreiptis į kitus paslaugų teikėjus, turinčius teisę išduoti kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus. Asmenys pirmiausia turėtų įvertinti, kokią elektroninio parašo priemonę norėtų naudoti (lustinę kortelę, USB kriptografinį raktą ar mobilųjį elektroninį parašą), ir tada kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus.
Platesnė informacija pateikiama RRT puslapyje http://www.rrt.lt/lt/pranesimai-spaudai/rrt-pratese-termina-b916.html.
Apdorojama...

Vienkartinio leidimo įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių išdavimas

Fizinis arba juridinis asmuo, pageidaujantis įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, privalo gauti vienkartinį leidimą. Į Lietuvos Respubliką galima įvežti tik registruotus augalų apsaugos produktus arba augalų apsaugos produktus, skirtus moksliniams tyrimams.

Suteikimo trukmė: 5 d. d.

Kaina: Kainininkas.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Leidžiama į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių įvežti tik Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus, kurių kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN) – ex 3808, išskyrus augalų apsaugos produktus, skirtus moksliniams tyrimams. Į Lietuvos Respubliką galima įvežti tik registruotus augalų apsaugos produktus arba augalų apsaugos produktus, skirtus moksliniams tyrimams. Įvežant iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių augalų apsaugos produktus, būtina turėti vienkartinį leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių. Įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinis leidimas išduodamas fiziniams ir juridiniams asmenims, jeigu:
1) augalų apsaugos produktų saugojimo vieta atitinka Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse nurodytus reikalavimus;
2) pateikiami dokumentai, kuriais patvirtinama, kad iki augalų apsaugos produktų, įvežamų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, galiojimo laiko pabaigos yra likę ne mažiau kaip vieni metai;
3) augalų apsaugos produktai yra supakuoti, suklasifikuoti ir paženklinti Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo nustatyta tvarka. Ženklinimas turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 547/2011 I priede nustatytus reikalavimus.
1. Lietuvos Respublikos Augalų apsaugos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. 1439 „Dėl Leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklių ir Augalų apsaugos produktų įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinių leidimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1442 redakcija)

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Jurgita Žiemienė Darius Baškys
Agrochemijos skyriaus vyriausioji specialistė Agrochemijos skyriaus vedėjas
Tel. +370 5 275 4182 Tel. +370 5 273 1459
Mob. +370 677 60 634 Mob. +370 679 57 996
jurgita.ziemiene@vatzum.lt darius.baskys@vatzum.lt
Bendra informacija:
Adresas Ozo g. 4A, LT-08200, Vilnius
Adresas internete www.vatzum.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 302526112
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Ozo g. 4A
Internetinė svetainė:
Gerda Ambrozienė
Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 5 237 5631
Faks. +370 5 273 0233
info@vatzum.lt