Apdorojama...

Leidimas prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nagrinėja pateiktas paraiškas dėl leidimų išdavimo augalų apsaugos produktų analogiškai prekybai ir priima sprendimus dėl leidimo prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais išdavimo, neišdavimo

Suteikimo trukmė: 45 d.d.

Kaina: Kainininkas.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Pareiškėjas, norintis tiekti Lietuvos Respublikos rinkai augalų apsaugos produktą, registruotą ES valstybėse narėse, kuris gali būti analogiškas jau įregistruotam Lietuvos Respublikoje, tačiau kitoje valstybėje narėje įregistruotas kitu pavadinimu, pateikia tarnybai paraišką ir duomenis, nurodytus teisės aktuose. Įvertinus duomenų atitikimą reikalavimams, išduodamas leidimas prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais.

Instrukcijos.

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1)

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Raimonda Grigaitė Vilma Kludsuveit
Augalų apsaugos registravimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 5 26 24949 Tel. +370 5 26 24940
raimonda.grigaite@vatzum.lt vilma.kludsuveit@vatzum.lt
Bendra informacija:
Adresas Ozo g. 4A, LT-08200, Vilnius
Adresas internete www.vatzum.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 302526112
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Ozo g. 4A
Interneto svetainė:
Gerda Ambrozienė
Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 5 237 5631
Faks. +370 5 273 0233
info@vatzum.lt