Apdorojama...

Strateginių prekių (dvejopo naudojimo prekių arba karinės įrangos) galutinį panaudojimą patvirtinančio dokumento išdavimas ir tikslinimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie teikia
prašymą išduoti strateginių prekių (dvejopo naudojimo prekių arba karinės įrangos) importo sertifikatą arba galutinį panaudojimą patvirtinantį raštą.

Suteikimo trukmė: 30 darbo dienų

Kaina: Prašymo pateikimas yra nemokamas. Išduodant importo sertifikatą, patikslintą importo sertifikatą imama teisės aktais nustatyto dydžio valstybės rinkliava:
- už importo sertifikato išdavimą – 28,96 EUR;
- už patikslinto importo sertifikato išdavimą – 14,48 EUR;

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie teikia prašymą išduoti strateginių prekių (karinės įrangos arba dvejopo naudojimo prekių) importo sertifikatą arba galutinį panaudojimą patvirtinantį dokumentą.
Kartu su prašymu išduoti galutinį panaudojimą patvirtinantį dokumentą privaloma pateikti:
1. sutartį arba kitus dokumentus, patvirtinančius strateginių prekių (dvejopo naudojimo prekių arba karinės įrangos) pirkimą–pardavimą, arba šiame punkte nurodytų dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
2. informaciją apie strateginių prekių galutinį panaudojimą, galutinio vartotojo įsipareigojimus ir neperdavimo kontrolę (pateikiama raštu).
1. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“.
3. LR ūkio ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 4-563 „Dėl dokumentų formų patvirtinimo“.
4.. LR ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 4-947 „Dėl LR ūkio ministro 2012 m. birželio 21 d. Nr. 4-563 „Dėl dokumentų formų patvirtinimo pakeitimo“.

Paslaugos administratorių kontaktai

Rūta Sakalauskienė Bronė Širvinskienė Aldona Baltakienė
Vyriausioji specialistė Vyriausioji specialistė Vyriausioji specialistė
Tel. +370 706 64680 Tel. +370 706 64736 Tel. +370 706 64817
Faks. +370 706 64762 Faks. +370 706 64762 Faks. +370 706 64762
ruta.sakalauskiene@ukmin.lt brone.sirvinskiene@ukmin.lt aldona.baltakiene@ukmin.lt

Paslaugos teikėjo kontaktai

Tel. +370 706 64 845
Faks. +370 706 64 762
kanc@ukmin.lt
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius
Adresas internete http://www.ukmin.lt/
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188621919
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 38