Apdorojama...

Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos užsakymas ir vykdymo būsenos duomenų gavimas

Mokesčių mokėtojams ir institucijų vartotojams suteikiama galimybė užsisakyti pažymą apie atsiskaitymą su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais, panaudojimui nurodytu tikslu.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Mokesčių mokėtojams ir institucijų vartotojams suteikiama galimybė užsakyti pažymą apie atsiskaitymą su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais, panaudojimui nurodytu tikslu. Pažyma gali būti atsiunčiama paštu nurodytu adresu arba gali būti atsiimama asmeniškai.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2011-01-01 LR vadovaujantis juridinių asmenų registro nuostatomis nustojo galioti 7 ženklų juridinio asmens (JA) kodas. Nuo šiol naudotinas yra tik 9 ženklų JA kodas.
Kodus pasitikrinti galima http://www.registrucentras.lt/jar/p/.
Platesnė informacija pateikiama adresu http://www.registrucentras.lt/naujienos/index.php?mod=news&act=view&id=4367. Įmonės, kurios norėdamos gauti paslaugas prie portalo www.epaslaugos.lt jungiasi per bankus, privalo informuoti bankus apie šių duomenų pasikeitimą. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM paslaugos užsakymas, kuomet naudojamas senos struktūros (7 ženklų) JA kodas, nevykdomas (atmetamas) dėl teisiškai nebegaliojančio JA kodo.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-298 ,,Dėl Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 112-5053; 2009, Nr. 77-3218);
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. VA-67 ,,Dėl Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 114-4185);
Kiti teisės aktai, reglamentuojantys licencijų išdavimą, dalyvavimą konkursuose ir pan., kai reikalaujama mokesčių administratoriaus pažymos (pateikiamas naudojimui klientinėje dalyje).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Mokesčių informacijos centras
Tel. nr. 1882 arba tel. nr. 8 700 55 882 (skambinant iš visų pagrindinių telekomunikacijų operatorių tinklų Lietuvoje);
Tel. nr. +370 5 255 3190  (skambinant iš užsienio).
Bendra informacija:
Adresas Vasario 16-osios g. 14, LT-01514, Vilnius
Adresas internete www.vmi.lt
Darbo laikas I, III 8:00-17:00, II, IV 8:00-18:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188659752
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vasario 16-osios g. 14, LT-01514
Tel. +370 5 268 78 00
vmi@vmi.lt