Apdorojama...

Matavimo duomenų atitikties georeferencinio pagrindo kadastro duomenims patikrinimas

Naudojant el. paslaugą galima patikrinti naudotojo pateiktų erdvinių duomenų (pavyzdžiui, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų) atitiktį Georeferencinio pagrindo kadastre (GRPK) įregistruotiems objektams, gauti apie tai išvadą ir, prireikus, teikti prašymą patikslinti GRPK.

Suteikimo trukmė: Nustatant duomenų atitiktį GRPK – iki 1 d., atsakant dėl GRPK patikslinimo – iki 20 d.d.     

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"
El. paslauga skirta kadastrinius matavimus atliekantiems asmenims, Georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK) duomenų teikėjams, kadastrų, registrų ir erdvinių duomenų rinkinių tvarkytojams ir objektų teikėjams, kurie privalo naudoti GRPK duomenis, ir GRPK duomenų naudotojams. Šia paslauga siekiama supaprastinti ir pagreitinti duomenų derinimo su GRPK procesą, bei informacijos apie GRPK netikslumus teikimo GRPK tvarkytojui procesą.

http://www.geoportal.lt/geoportal/pagalba/wiki/-/wiki/Main/GRPK+Pagalba/pop_up

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Lina Papšienė
Erdvinių duomenų skyriaus vadovė     
Tel. +370 5 2724741 Tel. +370 Tel. +370
Mob. +370 Mob. +370 Mob. +370
Faks. +370 Faks. +370 Faks. +370
l.papsiene@gis-centras.lt
Bendra informacija:
Adresas Sėlių g. 66, LT-08109, Vilnius
Adresas internete www.gis-centras.lt
Darbo laikas I –- V 8:00-17:00. Pietų pertrauka: 12:00-13:00
Įmonės kodas 121351441
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Sėlių g. 66
Tel. +370 5 272 47 41; +370 5 273 10 58
Faks. +370 5 272 7723
info@gis-centras.lt