2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Matavimo duomenų atitikties georeferencinio pagrindo kadastro duomenims patikrinimas

Naudojant el. paslaugą galima patikrinti naudotojo pateiktų erdvinių duomenų (pavyzdžiui, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų) atitiktį Georeferencinio pagrindo kadastre (GRPK) įregistruotiems objektams, gauti apie tai išvadą ir, prireikus, teikti prašymą patikslinti GRPK.

Suteikimo trukmė: Nustatant duomenų atitiktį GRPK – iki 1 d., atsakant dėl GRPK patikslinimo – iki 20 d.d.     

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"
El. paslauga skirta kadastrinius matavimus atliekantiems asmenims, Georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK) duomenų teikėjams, kadastrų, registrų ir erdvinių duomenų rinkinių tvarkytojams ir objektų teikėjams, kurie privalo naudoti GRPK duomenis, ir GRPK duomenų naudotojams. Šia paslauga siekiama supaprastinti ir pagreitinti duomenų derinimo su GRPK procesą, bei informacijos apie GRPK netikslumus teikimo GRPK tvarkytojui procesą.

http://www.geoportal.lt/geoportal/pagalba/wiki/-/wiki/Main/GRPK+Pagalba/pop_up

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Lina Papšienė     

Erdvinių duomenų skyriaus vedėja     
Faks. +370 5 272 7723      
l.papsiene@gis-centras.lt 
Bendra informacija:
Adresas Sėlių g. 66, LT-08109, Vilnius
Adresas internete www.gis-centras.lt
Darbo laikas I –- V 8:00-17:00. Pietų pertrauka: 12:00-13:00
Įmonės kodas 121351441
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Sėlių g. 66
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 272 47 41; +370 5 273 10 58
Faks. +370 5 272 7723
info@gis-centras.lt