2018-02-13 00:00 Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduoti kvalifikuoti elektroninių parašų sertifikatai nebegalios nuo 2018 m. gegužės 11 d.
Atkreipiame asmenų, turinčių SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, dėmesį, kad nuo 2018 m. gegužės 11 d. jie nebegalės šių sertifikatų naudoti kvalifikuotiems elektroniniams parašams kurti. Esant poreikiui pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, šie asmenys turėtų kreiptis į kitus paslaugų teikėjus, turinčius teisę išduoti kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus. Asmenys pirmiausia turėtų įvertinti, kokią elektroninio parašo priemonę norėtų naudoti (lustinę kortelę, USB kriptografinį raktą ar mobilųjį elektroninį parašą), ir tada kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus.
Platesnė informacija pateikiama RRT puslapyje http://www.rrt.lt/lt/pranesimai-spaudai/rrt-pratese-termina-b916.html.
Apdorojama...

Sutikimų valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius gavimas

El. paslauga skirta asmenims, kuriems reikia gauti NŽT sutikimą tam tikros savivaldybės teritorijoje esančioje valstybinėje žemėje tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, juos rekonstruoti ir aptarnauti.

Suteikimo trukmė: 10 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"
Sutikimų valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius išdavimo el. paslauga (https://www.geoportal.lt/service-order-webapp/views/suva/serviceInfo.xhtml) skirta fiziniams ir juridiniams asmenims (sklypų savininkams, valstybinės žemės naudotojams, teritorijų planavimo dokumentų rengimo užsakovams). Naudodamiesi el. paslauga, paslaugos naudotojai Lietuvos erdvinės informacijos portale (geoportal.lt) elektroniniu būdu teikia Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniams žemėtvarkos skyriams prašymus dėl sutikimo tiesti komunikacijas valstybės žemėje gavimo. NŽT teritoriniai žemėtvarkos skyriai išnagrinėję prašymus, geoportal.lt priemonėmis teikia pareiškėjams atsakymus (sutikimą, nurodymą patikslinti prašymą ar atsisakymą išduoti sutikimą).

https://www.geoportal.lt/service-order-webapp/views/suva/serviceInfo.jsf

Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.938F65E701DF)

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Justina Šavelskienė Rita Viliuvienė
Klientų aptarnavimo vadybininkė Produktų analitikė
Tel. 370 5 2724741 Tel. +370 5 2724741
J.Savelskiene@gis-centras.lt R.Viliuviene@gis-centras.lt
Bendra informacija:
Adresas Sėlių g. 66, LT-08109, Vilnius
Adresas internete www.gis-centras.lt
Darbo laikas I –- V 8:00-17:00. Pietų pertrauka: 12:00-13:00
Įmonės kodas 121351441
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Sėlių g. 66
Internetinė svetainė:
Tel. +370 5 272 47 41; +370 5 273 10 58
Faks. +370 5 272 7723
info@gis-centras.lt