Apdorojama...

Pašarų ūkio subjektų deklaruotų veiklų registravimas bei tvirtinimas

Pašarų ūkio subjektai gali teikti elektronines prašymo formas dėl pašarų ūkio subjekto deklaruotų veiklų įregistravimo/patvirtinimo ir, naudojantis ŽŪMIS, jas pateikti VMVT. Gavusi prašymą VMVT ŽŪMIS paslaugos gavėjui pateiks ŽŪMIS automatiškai suformuotą VMVT pažymą su pašarų ūkio subjekto deklaruotų veiklų numeriais arba VMVT direktoriaus įsakymą dėl pašarų ūkio subjekto patvirtinimo.

Suteikimo trukmė: Pašarų ūkio subjektų įregistravimo paslauga yra visiškai automatizuota, VMVT pažymą dėl pašarų ūkio subjekto deklaruotų veiklų numerių suteikimo ŽŪMIS suformuoja automatiškai. Ją galima atsispausdinti iš karto pateikus duomenis, nuorodą į automatiškai suformuotą pažymą galima rasti ŽŪMIS skiltyje "Pranešimai". Pašarų ūkio subjektas patvirtinimas VMVT atlikus patikrinimą.

Kaina: Pašarų ūkio subjekto deklaruotų veiklų registravimas - nemokamas.
Už ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą pašarų priedus, patvirtinimą - 197 Eur.
Už ūkio subjektų, tiekiančių pašarų priedus į apyvartą didmenomis, patvirtinimą - 127 Eur.
Už ūkio subjektų, tiekiančių pašarų priedus į apyvartą mažmenomis, patvirtinimą - 86 Eur.
Už ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą premiksus, patvirtinimą - 168 Eur.
Už ūkio subjektų, tiekiančių į apyvartą premiksus didmenomis, patvirtinimą - 143 Eur.
Už ūkio subjektų, tiekiančių į apyvartą premiksus mažmenomis, patvirtinimą - 103 Eur.
Už ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą kombinuotuosius pašarus, patvirtinimą - 152 Eur.
Už ūkio subjektų, gaminančių kombinuotuosius pašarus savo reikmėms, patvirtinimą - 79 Eur.
Už ūkio subjektų, perdirbančių sausuosius pašarus, patvirtinimą - 103 Eur.
Už ūkio subjektų, perkančių pašarus, skirtus džiovinti ir (ar) smulkinti, patvirtinimą - 58 Eur.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Pareiškėjai ir paramos gavėjai ŽŪMIS galės teikti paraiškas, mokėjimo prašymus Kaimo plėtros paramai gauti, bei projekto įgyvendinimo ataskaitas. Paslauga apima paslaugos formos užpildymą ir kitų reikalingų dokumentų Kaimo plėtros paramai gauti ar projekto priežiūrai reikalingų duomenų teikimą. Taip pat pareiškėjai ir paramos gavėjai ŽŪMIS gali ieškoti informacijos apie savo pateiktas paraiškas ir jų būklę NMA informacinėse sistemose bei keisti savo duomenis (kontaktinė informacija, banko sąskaitos numeris). ŽŪMIS taip pat viešai skelbiama informacija apie pareiškėjus ir paramos gavėjus, bei išmokėtą paramą.

Pašarų ūkio subjektų įregistravimo paslauga yra visiškai automatizuota, VMVT pažymą dėl pašarų ūkio subjekto deklaruotų veiklų numerių suteikimo ŽŪMIS suformuoja automatiškai. Ją galima atsispausdinti iš karto pateikus duomenis, nuorodą į automatiškai suformuotą pažymą galima rasti ŽŪMIS skiltyje "Pranešimai".

Instrukcijos.

Lietuvos Respublikos Pašarų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 34-952; 2010, Nr. 12-560) 3 straipsnio 17 punktas nustato, kad pašarų ūkio subjektas – tai asmuo, įstatymų nustatyta tvarka gaminantis, laikantis, fasuojantis, pakuojantis, transportuojantis, naudojantis ir tiekiantis rinkai pašarus.
Pašarų ūkio subjektų registravimas vykdomas, vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 3D-536 patvirtintomis Ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, įregistravimo taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 67-3361).
Pašarų ūkio subjektų patvirtinimas vykdomas vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3D-594 patvirtintomis Ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, patvirtinimo taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 79-4090).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Ernestas Griška Saulius Kunickis
VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės sk. vyriausiasis veterinarijos gydytojas - valstybinis veterinarijos inspektorius VMVT Informacinių sistemų sk. vedėjo pavaduotojas
Tel. +370 5 2491620 Tel. +370 5 2491649
Faks. +370 5 2404362 Faks. +370 5 2404362
egriska@vet.lt skunickis@vet.lt
Bendra informacija:
Adresas Blindžių g. 17, LT-08111, Vilnius
Adresas internetewww.nma.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas288739270
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Blindžių g. 17
Tel. +370 5 252 6999
Faks. +370 5 252 6945
info@nma.lt