Apdorojama...

Sutartis dėl Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos paslaugų teikimo

Institucijos, norėdamos pasinaudoti institucijoms teikiama VIISP paslauga, turi sudaryti su IVPK VIISP paslaugų teikimo sutartį. Sutarties projektas institucijai pateikiamas kaip paslaugos užsakymo rezultatas. 


Paslaugą įstaigos vardu gali užsakyti :

- Įstaigos vadovas;
- Įstaigos vadovo įgaliotas asmuo;
- Įstaigos darbuotojas, kuriam pavesta inicijuoti paslaugos užsakymą.

Paslaugos teikimo sutartį įstaigos vardu gali pasirašyti:

- Įstaigos vadovas;
- Įgaliotas asmuo, jei įgaliojimas pateiktas IVPK ir įgaliojime yra nurodytas bent vienas identifikatorius, leidžiantis vienareikšmiškai nustatyti įgaliotąjį asmenį (pvz. tarnautojo kodas Tarnautojų registre, asmens kodas).


Bendra VIISP paslaugų užsakymo tvarka

Paslaugos užsakymo iniciatorius portale www.epaslaugos.lt pasirenka meniu punktą „Viešajam sektoriui“ ir pažymi kairiame lango meniu punktą „Rodyti tik VIISP teikiamas paslaugas“. Tarp atrinktų paslaugų pasirenka reikalingą paslaugą pvz. „ Elektroninė dokumentų valdymo paslauga eDVS“. Nuspaudus mygtuką  „Užsakyti“ inicijuojamas paslaugos užsakymas.  
 
UŽSAKYMAS. Užpildžius paslaugos užsakymo formą sugeneruojama VIISP paslaugų teikimo sutartis su priedais arba tik priedas, jei sutartis jau pasirašyta anksčiau. Asmuo, užsakęs paslaugą, gali parsisiųsti abu dokumentus ir įstaigoje nustatyta vidine tvarka juos suderinti. Jei įstaigos atsakingi darbuotojai turi pateiktam dokumentui pastabų,  jos turi būti įrašytos kaip komentarai į sugeneruotą dokumentą.
 
DERINIMAS. Paslaugą užsakęs asmuo, prisijungęs prie portalo www.epaslaugos.lt, prie užsakytų paslaugų ras „Vidinio derinimo užduotį“. Jei įstaiga pastabų neturi, pažymėkite „Sutarčiai pastabų nėra“ ir patvirtinkite, jei pastabų turite, pažymėkite „Sutarčiai pastabų turime“ ir atidarytame lange prisekite dokumentus su pataisytais duomenimis ir pateiktais komentarais.
 
Toliau dokumentas automatiškai pateikiamas VIISP tvarkytojui (IVPK), kur Jūsų pateiktos pastabos bus peržiūrėtos ir įvertintos. Sutartyje atlikus pakeitimus (jei tai būtina) bus sugeneruota „pasirašymo užduotis“ Jūsų įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pasirašymui. Apie šią užduotį vadovas bus informuojamas elektroniniu paštu ir pranešimu portale. 
 
PASIRAŠYMAS. Vadovas, prisijungęs prie portalo www.epaslaugos.lt, dešiniame viršutiniame kampe mato savo vardą ir pavardę tiek naudotojo, tiek atstovaujamo asmens vietoje. Norint atstovauti kitą (fizinį ar juridinį) asmenį, reikia nuspausti nuorodą atstovaujamas asmuo ir atsivėrusiame lange įrašyti juridinio asmens kodą bei nuspausti mygtuką Atstovauti. Sistema automatiškai patikrins Jūsų duomenis Juridinių asmenų registre ir esant teigiamam atsakymui suteiks Jums visas teises atstovauti Juridinį asmenį tiek portale www.epaslaugos.lt, tiek kituose portaluose, kurių nuorodos ar paslaugų nuorodos skelbiamos portale. Nuspaudus mygtuką Mano kortelė Jūs atsidursite institucijos erdvėje, kur rasite pranešimą, taip pat Jums bus pateikta sutarties pasirašymo užduotis. 
Pasirašyti sutartį galima su bet kuria elektronine pasirašymo priemone. Patariame pasirašyti naudojant naršyklę Mozilla arba Google chrome.

Teisės aktai:
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos tvarkytojo teikiamų bendro naudojimo informacinių technologijų priemonių paslaugų aprašas
 

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos
.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

.

Programinės įrangos licencijų valdymo paslauga PĮLV

Centralizuoto programinės įrangos licencijų valdymo paslauga (toliau - PĮLV) - centralizuota VIISP paslaugų gavėjų programinės įrangos licencijų, tiekėjų ir paskirties duomenų tvarkymo, pirkimo sutarčių valdymo, diegimo / pašalinimo fakto duomenų tvarkymo, naudojimo stebėsenos duomenų tvarkymo ir techninės įrangos, į kurią įdiegta naudojama licencinė programinė įranga, duomenų tvarkymo funkcionalumus užtikrinanti paslauga.

Paslauga teikiama valstybės ir savivaldybių institucijoms, kurios PĮLV srityje tvarkys duomenis apie jų disponuojamos programinės įrangos licencijas.

Detaliau

Elektroninių paslaugų ir jų sekų (sudėtinių elektroninių paslaugų) kūrimo ir teikimo paslauga

Elektroninių paslaugų ir jų sekų (sudėtinių elektroninių paslaugų) kūrimo ir teikimo paslauga, kurios tikslas sudaryti VIISP paslaugų gavėjams sąlygas VIISP aplinkoje kurti ir skelbti IRT priemones, reikalingas VIISP paslaugų gavėjams teikti elektronines paslaugas arba tokių paslaugų procesų sudėtinių dalių rezultatus.

Detaliau

Turinio valdymo sistemos / Atvirų duomenų suteikimo paslauga

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

Informacinių technologijų sprendimų skyrius
Tel. +370 618 21 477

Detaliau

Elektroninė dokumentų valdymo paslauga eDVS

Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo paslauga eDVS. Institucijos, norėdamos pasinaudoti eDVS paslauga, turi užsakyti paslaugą per portalą www.epaslaugos.lt. Paslauga pradedama teikti iš karto po sutarties dėl VIISP paslaugų teikimo pasirašymo.

eDVS gali naudotis. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės (taip, kaip šį sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme). eDVS neatlygintinai gali naudotis šių teisinių formų juridiniai asmenys: biudžetinės įstaigos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos (kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė).

Atkreipiame dėmesį, kad EDVS paslauga yra skirta nedidelėms (iki 20 darbuotojų) ir nedidelę organizacinę struktūrą turinčioms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms jų elektroninių ir popierinių dokumentų rengimui, tvarkymui ir saugojimui.

Detaliau

Duomenų perdavimo per VIISP paslauga

Duomenys per VIISP perduodami naudojantis saityno paslaugų (angl. Web Services) pagrindu sukurtais VIISP paslaugų gavėjų išoriniais komponentais, kurių sąrašas skelbiamas portale.

Detaliau

Programinės įrangos tiekėjo sutartis

Paslauga teikiama privataus sektoriaus subjektams, kurie PĮLV srityje tvarkys duomenis apie jų teikiamos programinės įrangos licencijas.

Detaliau

Tipinės nutolusios darbo vietos sukūrimo, konfigūravimo ir teikimo paslauga

.

Detaliau

Individualių tarnybinių stočių nuomos teikimo paslauga

Individualių tarnybinių stočių teikimo paslauga, paslauga sudaro galimybę institucijai naudotis jai skirtomis tarnybinėmis stotimis, veikiančiomis VIISP infrastruktūroje; tarnybinėse stotyse galima diegti pasirinktą operacinę sistemą arba naudotis tik technine įranga;

Detaliau

Tipinio valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų portalo turinio valdymo priemonių teikimo paslauga

Tipinio institucijų portalo turinio valdymo priemonių teikimo paslauga, suteikia institucijai virtualią VIISP infrastruktūros sritį, į kurią, panaudojant tipinio portalo turinio valdymo priemones, įkeliamas institucijos portalas;

Detaliau

Įskiepis ADOC ir PDF-LT formatų el. dokumentų formavimui ir tikrinimui vykdyti (EDVS paslaugos sudėtinė dalis)

Įskiepis suteikia galimybę naudotojui formuoti elektroninius dokumentus, atitinkančius specifikaciją ADOC-V1.0/ ADOC-V2.0 ir PDF-LT-V1.0, tikrinti elektroninio dokumento atitikimą specifikacijoms bei spausdinti elektroninio dokumento nuorašą. 

Detaliau

Apmokėjimo paslauga

Apmokėjimo per VIISP paslauga suteikia galimybę greitai ir patikimai gauti mokėjimą ir informaciją apie mokėtoją per VIISP sukurtą Apmokėjimo paslaugą.

Detaliau

Duomenų bazių valdymo sistemos teikimo paslauga

Duomenų bazių valdymo sistemos teikimo paslauga, sudaro galimybę institucijai pagal savo poreikius naudotis VIISP infrastruktūroje veikiančia duomenų bazių valdymo sistema;

Detaliau

Duomenų rezervinių kopijų tvarkymo paslauga

.

Detaliau

Failų saugyklos paslauga

Failų saugyklos paslauga skirta institucijos pasirinktiems failams saugoti VIISP infrastruktūroje.

Detaliau

Virtualių tarnybinių stočių teikimo nuomos paslauga

Virtualių tarnybinių stočių teikimo paslauga sudaro galimybę institucijai naudotis virtualiomis tarnybinėmis stotimis, veikiančiomis VIISP infrastruktūroje.

Detaliau

Tapatybės nustatymo paslauga

Tapatybės nustatymas

Detaliau
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 7, 01103 Vilnius
Adresas internete www.ivpk.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188772433
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 7
Interneto svetainė: