Apdorojama...

Gyvenamosios vietos deklaravimas asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui

Ši paslauga teikiama Lietuvos Respublikos pilnamečiams piliečiams išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui

Suteikimo trukmė: Realiu laiku

Kaina: Paslauga teikiama nemokamai.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Seniūnijos ar savivaldos institucijos
Ši paslauga sudaro galimybę pateikti asmeniui Gyvenamosios vietos deklaraciją išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui.
 
   Remiantis asmenų migraciją reguliuojančiais teisės aktais, Lietuvos piliečiai, ES piliečiai ir nuolat Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai išvykdami ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui iš Lietuvos turi deklaruoti savo gyvenamosios vietos pasikeitimą.
   Ši procedūra turi būti atliekama likus 7 darbo dienoms iki numatyto išvykimo. Deklaravimas gali būti atliekamas seniūnijoje pagal deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamoje savivaldybėje, jei gyvenamoji vieta buvo deklaruota savivaldybės patalpose.
   Gyvenamosios vietos pasikeitimo deklaravimas gali būti atliekamas ir Lietuvos konsulinėje atstovybėje ar ambasadoje, jei išvykus į užsienio šalį joje išbūta ilgiau nei 6 mėnesius bei neketinama artimiausiu metu grįžti į Lietuvą. Lietuvos piliečiai šią procedūrą gali atlikti ir tiesiog internetu portale www.epaslaugos.lt , jei deklaracijos pateikimo dieną yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje. 


   Atkreiptinas dėmesys, jog gyvenamosios vietos deklaravimas gali būti atliekamas tik asmeniškai, todėl šių procedūrų negalės atlikti įgaliotinis – net ir turintis notaro patvirtiną įgaliojimą. Be to, svarbu nepamiršti ir savo nepilnamečių vaikų, jei jie taip pat drauge išvyksta – tėvų gyvenamosios vietos deklaravimas savaime nekeičia vaikų gyvenamosios vietos. Tokiu atveju, tėvai šias deklaracijas turi pateikti ir už juos.

Jei paslaugos teikimas užtruko ilgiau nei 3 dienos prašome susisiekti su paslaugos teikėjos nurodytais kontaktiniais asmenimis.

- Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, 1998-07-02, Nr. VIII-840; - Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. (29)4R-18  "Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" (Žin. 2008 Nr.44-1673).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Informaciją apie paslaugos jums gali suteikti Informacinės visuomenės plėtros komiteto darbuotojai:
 
Arūnas Marcinkevičius Tomas Sakalauskas 
Tel. 8 5 266 5184                              
Mob. +370 693 86125
Tel. 8 5 266 5184
Mob. +370 693 45 184
arunas.marcinkevicius@ivpk.lt tomas.sakalauskas@ivpk.lt 
------------------------------------------- --------------------------------------------
Bendra informacija:
Atsakingas asmuo Už gyvenamosios vietos deklaravimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.
Adresas internete http://www.seniunai.lt/lt/seniunai/, http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/
Adresas užsienyje:
-