2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Gyvenamosios vietos deklaravimas, Lietuvos piliečiui gimus, pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką

Elektroniniu būdu ši paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams  deklaruojant savo, naujagimio ar nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, ją pakeitus Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką.

Suteikimo trukmė: Realiu laiku (kai deklaruojama nuosavame nekilnojamo turto objekte arba kai deklaruojami tik nepilnameičiai asmenys)
Kitu atveju - po visų savininkų sutikimų patvirtinimų.

Kaina: Paslauga teikiama nemokamai

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Seniūnijos ar savivaldos institucijos
  • Visi paslaugos teikimo procesai vykdomi tik elektroninėje erdvėje, atitinkamai jei nors vienas deklaravimo procedūroje dalyvaujantis asmuo (gyvenamosios vietos savininkas, bendrasavininkai) negali prisijungti prie portalo www.epaslaugos.lt  paslauga nebus suteikta. Paslaugą naudotojas galės gauti tiesiogiai nuvykęs į seniūniją ar savivaldybę.
  • Paslauga suteikiama realiu laiku. Jei po visų savininkų sutikimų (kai tai numatyta paslaugos teikimo procese) paslaugos teikimo procedūra užtruko ilgiau nei kelias minutes prašome nedelsiant informuoti paslaugos teikėją žemiau nurodytais kontaktais.
  • Užsakytos paslaugos būsena pateikiama portale www.epaslaugos.lt meniu punkte "Mano paslaugos". Kaip papildomas informavimas gali būti naudojamas informavimas elektroniniu paštu jei elektroninio pašto adresas nurodytas paslaugos gavėjo profilyje ir pažymėta, kad naudotojas sutinka gauti pranešimus nurodyta informavimo priemone. Informavimas apie paslaugos vykdymą skaitomas tinkamu jei informacija buvo pateikta portale, nepriklausomai ar ją naudotojas perskaitė ar ne.
  • Deklaruojant nepilnamečius asmenis, vieno iš tėvų gyvenamosios vietos adresu, nekilnojamo turto savininkų sutikimas nereikalaingas.  
  • Internetu gyvenamąją vietą galima deklaruoti tik gyvenamosios paskirties patalpose ar pastatuose ir pastatuose, kurių paskirtis „Kita (sodų)”.
  • Ne Lietuvos Respublikos piliečiai paslaugą gali gauti tik tiesiogiai nuvykę į deklaravimo įstaigą - seniūniją ar savivaldybę. 

Šios paslaugos teikimo procesui siūloma neįtraukti Paslaugos teikėjo (GRT) darbuotojo (nebereikalingas Paslaugos teikėjo darbuotojo įsikišimas). Naudojantis portalo priemonėmis duomenys automatiškai būtų registruojami Gyvenamosios vietos deklaravimo sistemoje. Tokiu būdu Paslaugos gavėjui nebereikėtų vykti į deklaravimo įstaigą, norit deklaruoti gyvenamąją vietą

Savininko sutikimo užduotis
 

Deklaruojant gyvenamąją vietą deklarantas turi užpildyti deklaraciją ir deklaracijoje įvesti savininko asmens kodą ir jei žino savininko elektroninį pašto adresą - pastarasis laukas neprivalomas. Pagal pateiktą deklaraciją ir joje nurodytus savininko asmens duomenis bus sugeneruota „savininko sutikimo užduotis“.  

Savininkas prisijungęs prie portalo www.epaslaugos.lt žalioje informacinėje juostoje matys pranešimą su kvietimu patvirtinti deklaraciją arba gali tiesiogiai pasirinkti meniu punktą „Savitarna“ ir bloke „Užsakytos paslaugos“ punkte „Reikalingi atlikti veiksmai“ ras jūsų pateiktą deklaraciją.

Nuspaudus pele ant deklaracijos pavadinimo jam bus parodoma visa deklaracijos informacija ir pateikta savininko sutikimo užduotis. Ji atvaizduota juodoje informacinėje juostelėje esančioje virš deklaracijos arba ją bus galima surasti nuspaudus mygtuką "savininko sutikimas" pačioje deklaracijos formoje. Duodant sutikimą savininkas turi nurodyti arba konkretų terminą  arba pažymėti kad savininkas duoda neterminuotą sutikimą .
 
Po savininko sutikimo deklaracija bus įvykdytą kelių sekundžių bėgyje.
 
 
Jei turėsite kitų klausimų galite kreiptis tiesiogiai į pagalbos tarnybą:
 
Konsultacijos dėl elektroninių paslaugų teikimo  gyventojams ir juridiniams asmenims  teikiamos:
- "Pagalba gyvai" portale www.epaslaugos.lt  darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.
- telefonu (8 5) 266 51 84 darbo dienomis I-V  nuo 8.00 iki 22 val.,

 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Konsultacijos dėl elektroninių paslaugų teikimo  gyventojams ir juridiniams asmenims  teikiamos: 

- "Pagalba gyvai" portale  www.epaslaugos.lt  darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.
- telefonu (8 5) 266 51 84 darbo dienomis I-V  nuo 8.00 iki 22 val.,
Bendra informacija:
Atsakingas asmuo Už gyvenamosios vietos deklaravimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.
Adresas internete http://www.seniunai.lt/lt/seniunai/, http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/
Adresas užsienyje:
-