Apdorojama...

Gyvenamosios vietos deklaravimas, Lietuvos piliečiui gimus, pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką

Elektroniniu būdu ši paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams  deklaruojant savo, naujagimio ar nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, ją pakeitus Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką.

Suteikimo trukmė: Realiu laiku (kai deklaruojama nuosavame nekilnojamo turto objekte arba kai deklaruojami tik nepilnameičiai asmenys)
Kitu atveju - po visų savininkų sutikimų patvirtinimų.

Kaina: Paslauga teikiama nemokamai

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Seniūnijos ar savivaldos institucijos
  • Visi paslaugos teikimo procesai vykdomi tik elektroninėje erdvėje, atitinkamai jei nors vienas deklaravimo procedūroje dalyvaujantis asmuo (gyvenamosios vietos savininkas, bendrasavininkai) negali prisijungti prie portalo www.epaslaugos.lt  paslauga nebus suteikta. Paslaugą naudotojas galės gauti tiesiogiai nuvykęs į seniūniją ar savivaldybę.
  • Paslauga suteikiama realiu laiku. Jei po visų savininkų sutikimų (kai tai numatyta paslaugos teikimo procese) paslaugos teikimo procedūra užtruko ilgiau nei kelias minutes prašome nedelsiant informuoti paslaugos teikėją žemiau nurodytais kontaktais.
  • Užsakytos paslaugos būsena pateikiama portale www.epaslaugos.lt meniu punkte "Mano paslaugos". Kaip papildomas informavimas gali būti naudojamas informavimas elektroniniu paštu jei elektroninio pašto adresas nurodytas paslaugos gavėjo profilyje ir pažymėta, kad naudotojas sutinka gauti pranešimus nurodyta informavimo priemone. Informavimas apie paslaugos vykdymą skaitomas tinkamu jei informacija buvo pateikta portale, nepriklausomai ar ją naudotojas perskaitė ar ne.
  • Deklaruojant nepilnamečius asmenis, vieno iš tėvų gyvenamosios vietos adresu, nekilnojamo turto savininkų sutikimas nereikalaingas.  
  • Internetu gyvenamąją vietą galima deklaruoti tik gyvenamosios paskirties patalpose ar pastatuose ir pastatuose, kurių paskirtis „Kita (sodų)”.
  • Ne Lietuvos Respublikos piliečiai paslaugą gali gauti tik tiesiogiai nuvykę į deklaravimo įstaigą - seniūniją ar savivaldybę. 

Šios paslaugos teikimo procesui siūloma neįtraukti Paslaugos teikėjo (GRT) darbuotojo (nebereikalingas Paslaugos teikėjo darbuotojo įsikišimas). Naudojantis portalo priemonėmis duomenys automatiškai būtų registruojami Gyvenamosios vietos deklaravimo sistemoje. Tokiu būdu Paslaugos gavėjui nebereikėtų vykti į deklaravimo įstaigą, norit deklaruoti gyvenamąją vietą

- Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, 1998-07-02, Nr. VIII-840; - Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. "Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo"(Žin. 2008 Nr. 44-1673).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Informaciją apie paslaugą:
Tel. 8 5 266 5184
Bendra informacija:
Atsakingas asmuo Už gyvenamosios vietos deklaravimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.
Adresas internete http://www.seniunai.lt/lt/seniunai/, http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/
Adresas užsienyje:
-