2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Fizinių ir juridinių asmenų licencijavimas asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

Elektroninės paslaugos, skirtos fiziniams ir juridiniams asmenims, siekiantiems gauti licenciją, kuri patvirtina teisę vykdyti licencijuojamą asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros veiklą.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Teikiamos šios elektroninės paslaugos:
1. Juridinių asmenų licencijavimas asmens sveikatos priežiūros veiklai.
2. Juridinių asmenų licencijavimas visuomenės sveikatos priežiūros veiklai.
3. Fizinių asmenų licencijavimas asmens sveikatos priežiūros veiklai.
4. Fizinių asmenų licencijavimas visuomenės sveikatos priežiūros veiklai.
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr.V-396 ,,Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 90-3316).
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1088 "Dėl Slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 1-48).
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1089 "Dėl Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr. 1-49).
4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo" (Žin., 2007, Nr. 31-1148).
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-868 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 120-6145).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Audra Knyvienė Jolanta Sruogienė
Specialistų licencijavimo skyriaus vedėja Įstaigų vertinimo skyriaus vedėja
Tel. +370 5 261 5177 Tel. +370 5 261 5177
Faks. +370 5 212 7310 Faks. +370 5 212 7310
audra.knyvienė@vaspvt.gov.lt jolanta.sruogiene@vaspvt.gov.lt
Bendra informacija:
Adresas Jeruzalės g. 21, LT-08420 Vilnius
Adresas internete http://www.vaspvt.gov.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45 Pietų pertrauka 12:00-12:45
Įmonės kodas 191352247
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Žalgirio g. 92
Vilniaus m. sav., Vilnius, Jeruzalės g. 21
(8 5) 261 51 77, el. p.: vaspvt@vaspvt.gov.lt