Apdorojama...

Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu, taikant vieno langelio principą, elektroninė paslauga

Paslauga skirta ekonominių operacijų vykdytojams, vykdantiems prekių importo, eksporto ir tranzito formalumus, muitinės deklaracijoms elektroniniu būdu pateikti

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Ekonominių operacijų vykdytojai elektroniniu būdu gali pateikti šias muitinės deklaracijas: 1. įprastines eksporto deklaracijas (su saugos ir saugumo duomenimis arba be jų); 2. įprastines importo deklaracijas; 3. tam tikriems muitinės importo ir eksporto procedūrų supaprastinimams skirtas deklaracijas; 4. išankstinius pranešimus apie eksportuojamus kompensuojamus žemės ūkio produktus; 5. įvežimo bei išvežimo bendrąsias deklaracijas; 6. įprastinę tranzito deklaraciją (su saugos ir saugumo duomenimis arba be jų); 7. elektroninius TIR knygelės duomenis (su saugos ir saugumo duomenimis arba be jų. Muitinės deklaracijos gali būti pateikiamos pildant jas per deklaracijų pateikimo portalus (Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos verslininko portalą ir Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos verslininko modulį) arba įkeliant paruoštą XML formato rinkmeną. Pateikę muitinės deklaraciją, ekonominių operacijų vykdytojai muitinės elektroninių paslaugų portale gali stebėti jų įforminimo eigą bei gauti ir teikti su pateiktos deklaracijos įforminimu susijusią informaciją (deklaracijos apdorojimo būseną, pranešimus dėl reikalingos papildomos informacijos ir/ ar dokumentų ir kt.).

-

1992 m. spalio 12 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą
Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1B-357 "Dėl Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų taisyklių ir Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų pavyzdinės sutarties patvirtinimo" (Žin., 2009, Nr. 78-3256)
Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1B-202 "Dėl Elektroninės įvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su įvežimo bendrosios deklaracijos apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 39-1890)
Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1B-204 "Dėl Elektroninės išvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su išvežimo bendrosios deklaracijos apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 39-1891)
Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1B-360 „Dėl Elektroninės importo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo procedūrų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 78-3258)
Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1B-362 „Dėl Elektroninės eksporto deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto procedūrų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 78-3260)
Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1B-793 „Dėl Elektroninės tranzito deklaracijos pateikimo, priėmimo ir įforminimo bei kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų Bendrijos/bendrųjų tranzito procedūrų vykdymu, mainų taisyklių ir Tranzito deklaracijas Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis teikiančių asmenų kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos bei infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 150-5521). Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1B-357 "Dėl Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų pavyzdinės sutarties patvirtinimo".

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Neringa Motiejūnaitė Tautvydas Banelis
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės procedūrų skyriaus viršininkė Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus pavaduotojas
Tel. +370 5 266 6078 Tel. +370 5 2362 360 Tel. +370
Mob. +370
Faks. +370 5 2666005 Faks. +370 5 236 2336 Faks. +370
neringa.motiejunaite@lrmuitine.lt tautvydas.banelis@lrmuitine.lt
Bendra informacija:
Adresas A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius
Adresas internete http://www.lrmuitine.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188656838
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Jakšto g. 1
Interneto svetainė:
Nemokamas informacijos tel. 8 800 900 80, el. p.: info@lrmuitine.lt.