Apdorojama...

Su muitinės formalumų atlikimu susijusių muitinės leidimų išdavimo elektroninė paslauga

Paslauga skirta elektroniniu būdu užsisakyti muitinės leidimus ir sertifikatus, reikalingus ekonominių operacijų vykdytojams atliekant prekių importo, eksporto ir tranzito formalumus

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Ekonominių operacijų vykdytojai elektroniniu būdu gali pateikti prašymus šiems muitinės leidimams ir sertifikatams gauti: 1. leidimui naudotis supaprastinta procedūra (importo arba eksporto); 2. leidimui steigti muitinės sandėlį; 3. leidimui taikyti Bendrijos arba bendrąją tranzito procedūrą; 4. leidimui steigti laikiną laikymo sandėlį; 5. EORI kodo suteikimui; 6. AEOI sertifikato suteikimui. Prašymai gali būti pateikiami pildant prašymo formą muitinės elektroninių paslaugų portale arba įkeliant paruoštą XML formato rinkmeną. Pateikę prašymą muitinės leidimui ar sertifikatui gauti, ekonominių operacijų vykdytojai muitinės elektroninių paslaugų portale gali patikrinti pateikto prašymo statusą (nagrinėjimo būseną) arba pateikto prašymo pagrindu išduoto leidimo ar sertifikato informaciją (išdavimo datą, galiojimo laiką ir kt.). Elektroniniu būdu išduotus muitinės leidimus ar sertifikatus nurodžius elektroninėje muitinės deklaracijoje, Lietuvos Respublikos muitinės postuose muitiniam tikrinimui jų pateikti nebereikės.

-

1992 m. spalio 12 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą. 2002 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1157 „Dėl laikinojo prekių saugojimo sandėlių (importo ir eksporto terminalų) steigimo ir veiklos taisyklių patvirtinimo“.2005 m. birželio 28 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas Nr. 1B-455 „Dėl laikinojo prekių saugojimo sandėlių (importo ir eksporto terminalų) steigimo ir veiklos taisyklių taikymo“.2006 m. balandžio 12 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas Nr. 1B-254 „Dėl supaprastintų procedūrų taikymo tvarkos“.2009 m. birželio 25 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas Nr. 1B-353 „Dėl asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo“.2010 m. birželio 23 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas Nr. 1B-436 „Dėl leidimų steigti muitinės sandėlius išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo apribojimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.2014 m. gegužės 8 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas Nr.1B-290 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1B-659 „Dėl supaprastintos bendrijos ir bendrosios tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir įgaliotojo gavėjo statusu, taikymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Neringa Motiejūnaitė Tautvydas Banelis
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės procedūrų skyriaus viršininkė Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus pavaduotojas
Tel. +370 5 266 6078 Tel. +370 5 236 2360
Faks. +370 5 266 6005 Faks. +370 5 236 2336
neringa.motiejunaite@lrmuitine.lt tautvydas.banelis@lrmuitine.lt
Bendra informacija:
Adresas A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius
Adresas internete http://www.lrmuitine.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188656838
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Jakšto g. 1
Interneto svetainė:
Nemokamas informacijos tel. 8 800 900 80, el. p.: info@lrmuitine.lt.