2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Fizinių asmenų (vaistininkų ir vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų)) farmacinės veiklos licencijavimo paslaugos

Farmacijos specialistų (Vaistininkų ir vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) spaudo numerio suteikimas
Vaistininko praktikos licencijos išdavimas
Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymas į Vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą

Suteikimo trukmė: 15 d. - 60 d.

Kaina: 9,50 - 24,00 Eur

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Farmacijos specialistų (vaistininkų ir vaistininkų padėjėjų(farmakotechnikų) spaudo numerio suteikimas, Farmacijos specialistų (vaistininkų ir vaistininkų padėjėjų(farmakotechnikų) spaudo numerio panaikinimas;
Vaistininko praktikos licencijos išdavimas, vaistininko praktikos licencijos galiojimo panaikinimas, vaistininko praktikos profesinės kvalifikacijos kėlimas;
Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymas į Vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą, Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) išbraukimas iš Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašo, vaistininiko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos kėlimas.

Paslaugos instrukcijos pateikiamos išorinio paslaugos teikimo adresu https://vapris.vvkt.lt

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-1 "Dėl numerio sveikatos spacialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo";
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr.V-1012 "Dėl vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo";
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-1052 "Dėl vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymo į sąrašą taisyklių patvirtinimo";
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 132 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos".

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Auksė Dambrauskaitė Inga Dokšienė Raimunda Balsytė
Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vedėja Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 683 13813 Tel. +370 683 13813 Tel. +370 683 13813
Mob. +370 683 13813 Mob. +370 683 13813 Mob. +370 683 13813
auksedambrauskaite@vvkt.lt ingadoksiene@vvkt.lt raimundabalsyte@vvkt.lt
Bendra informacija:
Adresas Žirmūnų g. 139A, LT-09120, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Adresas internete www.vvkt@vvkt.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 191351864
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Žirmūnų g. 139A
Interneto svetainė:
Auksė Dambrauskaitė Inga Dokšienė Raimunda Balsytė
Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vedėja Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 683 13813 Tel. +370 683 13813 Tel. +370 683 13813
Mob. +370 683 13813 Mob. +370 683 13813 Mob. +370 683 13813
auksedambrauskaite@vvkt.lt ingadoksiene@vvkt.lt raimundabalsyte@vvkt.lt