Apdorojama...

Juridinių asmenų farmacinės veiklos bei farmacinės veiklos, susijusios su II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis licencijavimo paslaugos

Farmacinės veiklos (vaistinės veiklos, gamybinės vaistinės veiklos, didmeninio platinimo, gamybos) licencijavimas;
Farmacinės veiklos, susijusios su II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis licencijavimas

Suteikimo trukmė: 45 d. - 90 d.

Kaina: 19,00 - 196,00 Eur

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Vaistinės veiklos ir (ar) Gamybinės vaistinės veiklos licencijos gavimas, Vaistinės veiklos licencijos pakeitimas, Vaistinės veiklos licencijos duomenų ir informacijos pakeitimas, Vaistinės veiklos licencijos galiojimo sustabdymas, Vaistinės veiklos licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas, Vaistinės veiklos licencijos galiojimo panaikinimas.
Didmeninio platinimo licencijos gavimas, Didmeninio platinimo licencijos pakeitimas, Didmeninio platinimo licencijos duomenų ir informacijos pakeitimas, Didmeninio platinimo licencijos galiojimo sustabdymas, Didmeninio platinimo licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas, Didmeninio platinimo licencijos galiojimo panaikinimas.
Gamybos licencijos gavimas, Gamybos licencijos pakeitimas, Gamybos licencijos duomenų ir informacijos pakeitimas, Gamybos licencijos galiojimo sustabdymas, Gamybos licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas, Gamybos licencijos galiojimo panaikinimas.
Licencijų veiklai, susijusiai su II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis gamybai, mažmeninei, didmeninei prekybai, importui į Lietuvos Respubliką, eksportui iš Lietuvos Respublikos bei veiklai, susijusiai su III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis gamybai, mažmeninei, didmeninei prekybai, importui į Lietuvos Respubliką ir eksportui iš Lietuvos Respublikos gavimas, patikslinimas, pakeitimas, licencijų galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijų galiojimo panaikinimas, atsakingo asmens keitimas bei patalpų įrangos keitimas.

https://vapris.vvkt.lt

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas;
Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr.1191 ,,Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ir farmacinės veiklos licencijų formų patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1630 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybos, importo, eksporto, didmeninės ir mažmeninės prekybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-1053 „Dėl farmacinės veiklos licencijų paraiškų formų patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-894 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-76 "Dėl licencijų verstis veikla, susijusia su II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis, paraiškos šioms licencijoms gauti bei leidimų narkotinių / psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų importui / eksportui formų patvirtinimo“ pakeitimo";
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-268 ,,Dėl vaistinių preparatų ir tiriamųjų vaistinių preparatų geros gamybos praktikos nuostatų patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 320 ,,Dėl geros vaistų platinimo praktikos taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-308 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-7 "Dėl reikalavimų vaistinėms patvirtinimo" pakeitimo";
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1429 ,,Dėl reikalavimų patalpoms, kuriose laikomos į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų II ar III sąrašą įtrauktos medžiagos, verčiamasi jų gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba, aprašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-1046 „Dėl įgaliojimų suteikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Auksė Dambrauskaitė Inga Dokšienė Raimunda Balsytė
Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vedėja Farmacinės veilos licencijavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 683 13813 Tel. +370 683 13813 Tel. +370 683 13813
Mob. +370 683 13813 Mob. +370 683 13813 Mob. +370 683 13813
auksedambrauskaite@vvkt.lt ingadoksiene@vvkt.lt raimundabalsyte@vvkt.lt
Bendra informacija:
Adresas Žirmūnų g. 139A, LT-09120, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Adresas internete www.vvkt@vvkt.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 191351864
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Žirmūnų g. 139A
Interneto svetainė:
Auksė Dambrauskaitė Inga Dokšienė Raimunda Balsytė
Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vedėja Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 683 13813 Tel. +370 683 13813 Tel. +370 683 13813
Mob. +370 683 13813 Mob. +370 683 13813 Mob. +370 683 13813
auksedambrauskaite@vvkt.lt ingadoksiene@vvkt.lt raimundabalsyte@vvkt.lt