2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Prašymo (skundo) pateikimas dėl pažeistų ar ginčijamų vartotojo teisių

Paslauga suteikia galimybę asmenims pateikti prašymą (skundą) dėl pažeistų ar ginčijamų vartotojo teisių, kilusių tarp vartotojo ir prekių pardavėjo ar paslaugų teikėjo.

Suteikimo trukmė: 20 darbo dienų nuo prašymo (skundo), atitinkančio reikalavimus, pateikimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą vartotojo prašymo (skundo) nagrinėjimas negali būti baigtas, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite
Vieninga vartotojų skundų pateikimo ir nagrinėjimo elektroninė paslauga, kuri suteikia galimybę vartotojams pagal unifikuotą formą vienoje platformoje teikti prašymus (skundus) dėl jų pažeistų teisių, gauti informaciją apie tarpines nagrinėjimo būsenas ir stebėti nagrinėjimo eigą.
1. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Neringa Vilbikienė Tomas Adomavičius Laimonas Giedraitis
L. e. Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojos pareigas Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Duomenų analizės ir prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. +370 5 262 6760 Tel. +370 5 262 6760 Tel. +370 5 205 5421
neringa.vilbikiene@vvtat.lt tomas.adomavicius@vvtat.lt laimonas.giedraitis@vvtat.lt
Bendra informacija:
Adresas Vilniaus g. 25, Vilnius
Adresas internete http://www.vvtat.lt
Darbo laikas Pirmadieniais, ketvirtadieniais – nuo 8.00 val iki 17.00 val. Penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
Įmonės kodas 188770044
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vilniaus g. 25
(8 800) 00008; (8 5) 262 67 51, el. p.: tarnyba@nvtat.lt; etarnyba@nvtat.lt