2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Pažintuvas

Paslauga leidžia moksleiviams naudojantis balso komandomis nagrinėti ląstelės sandarą ir ugdyti naujus gamtos pažinimo įgūdžius.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Vilniaus universitetas
Biologijos pamokoms skirta skaitmeninė mokomoji priemonė, leidžianti mokiniams inovatyviai aiškintis ląstelės sandarą ir su ląstele susijusius procesus. Registruoti naudotojai gali skaityti mokomąją medžiagą apie ląsteles, klausyti, kaip skaitomi aprašymai sintezuotu kompiuteriniu balsu, peržiūrėti įkeltas nuotraukas ir iliustracijas. Mokomosios medžiagos peržiūra gali būti valdoma naudotojo balsu tariant komandas lietuviškai. Kiekvienoje mokomosios medžiagos temoje suprojektuoti savikontrolės testai su grįžtamuoju ryšiu – atsakius į klausimą iš karto pateikiamas atsakymo įvertinimas. Priemonėje suprojektuotas ir kontrolinis žinių patikrinimo testas. Priemonę naudojantys registruoti mokytojai gali kurti žinių patikrinimo testus savo mokiniams, peržiūrėti savo mokinių testų laikymo statistiką.
Naudotojai, norintys prisidėti prie sukurtos priemonės tobulinimo, kviečiami įvertinti priemonės naudingumą ir funkcionalumą užpildant priemonėje skelbiamas apklausas.

https://liepa.raštija.lt/Pažintuvas/Apie

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Tomas Petkus
docentas
Tel. +370 275 17 96
tomas.petkus@leu.lt
Bendra informacija:
Adresas Universiteto g. 3, LT-01513, Vilnius
Adresas internetewww.vu.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas211950810
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Universiteto g. 3
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 268 7001
Faks. +370 5 268 7009
infor@cr.vu.lt