Apdorojama...

Elektroninių dėžučių adresų sukūrimo elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymui per Nacionalinę elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims naudojant pašto tinklą informacinę sistemą paslauga (e. pristatymo paslauga)

E. pristatymo paslauga suteikia galimybę valstybės institucijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims pristatyti dokumentus ir pranešimus elektroniniu būdu, užtikrinant siunčiamų el. dokumentų ir el. pranešimų originalumo patvirtinimą (suteikiama galimybė pasirašyti el. dokumentus saugiu el. parašu), saugumą (el. dokumentai ir el. pranešimai prieinami tik el. dokumento ir el. pranešimo siuntėjui ir gavėjui) ir suteikiant tikslų dokumentų išsiuntimo, pristatymo, gavimo, perskaitymo ir pasirašymo laiko fiksavimą.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 5

Teikėjas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos
VIISP naudotojui ar elektroninių paslaugų gavėjui prisijungus prie VIISP savitarnos ar portalo, pateikiama informacija apie galimybę susikurti elektroninę dėžutę, kuri naudojama elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo paslaugai gauti.
VIISP naudotojui ar elektroninių paslaugų gavėjui pasirinkus elektroninės dėžutės sukūrimą, jis yra nukreipiamas į Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą:
 • Nacionalinei elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, informacinei sistemai perduodami nukreipto VIISP naudotojo ar elektroninių paslaugų gavėjo asmens tapatybės nustatymo duomenys:
  • vardas;
  • pavardė;
  • elektroninių paslaugų gavėjo asmens kodas arba VIISP naudotojo valstybės tarnautojo pažymėjimo numeris.
 • VIISP portale galima matyti iš Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos gautą informaciją:
  • apie gautus ir išsiųstus pranešimus;
  • apie elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo vykdymą.
Įstaigai, norinčiai prie E. pristatymo informacinės sistemos jungtis per naudojamą dokumentų valdymo sistemą (ar kitą informacinę sistemą), reikia užsakyti paslaugą -  Susitarimas dėl paslaugos gavėjo jungimosi prie Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos ir su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos pasirašyti paslaugos teikimo sutartį.

Sutarties pasirašymas:
 

   Tam, kad Jūsų įmonė galėtų imti naudotis E. pristatymo sistemos paslaugomis, Jūsų įstaigos vadovas turėtų prisijungti prie E. pristatymo sistemos ir sudaryti paslaugų teikimo sutartį. Jeigu įstaigos vadovas norėtų pavesti šį veiksmą kitam darbuotojui, reikalinga paskirti įgaliotą asmenį. Skenuotą įgaliojimą prašytume pateikti Lietuvos paštui el. paštu. Gavę įgaliojimą mes priskirtume įgaliotą asmenį E. pristatymo sistemoje. Atidaręs E. pristatymo puslapį https://epristatymas.post.lt/ įgaliotas asmuo dešinėje pusėje ras nuorodą, kur galima prisijungti prie E. pristatymo sistemos.
   Rekomenduojame įgaliotam asmeniui pirmą kartą prisijungus prie E. pristatymo sistemos paskirti e. dėžutės administratorių, kuris galėtų sukurti bei valdyti autorizuotus E. pristatymo dėžutės asmenis.
   Nuorodoje https://epristatymas.post.lt/pagalba rasite naudojimosi instrukciją, taip pat E. pristatymo sistemos vedlį, kuriame žingsnis po žingsnio pateikiama instrukcija apie naujo naudotojo prisijungimą ir autentifikaciją.

Jei kiltų klausimų, maloniai prašome skambinti bendruoju Lietuvos pašto telefonu  8 700 55 400
El. paštas: info@post.lt
Darbo dienomis: 8:00 – 18:00

1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;
5. Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant viešąjį pašto tinklą, programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 3-617;
6. Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo sistemos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-768;
7. Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3-689;
8. Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-12;
9. Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas;
10. Elektroninio pristatymo paslaugos teikimo Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutartis bei taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2013 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 3-321.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

 
Lietuvos pašto kontaktų centras
Tel.    +370 700 55400
Faks. +370 5 216 3204
el. paštas: info@post.lt

Konsultacijos teikiamos:
darbo dienomis - 8:00 - 18:00 val.
Šeštadieniais     - 9:00 - 16:00 val.
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 7, 01103 Vilnius
Adresas internete www.ivpk.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188772433
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 7
Interneto svetainė: