2018-02-13 00:00 Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduoti kvalifikuoti elektroninių parašų sertifikatai nebegalios nuo 2018 m. kovo 12 d.
Atkreipiame asmenų, turinčių SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, dėmesį, kad nuo 2018 m. kovo 12 d. jie nebegalės šių sertifikatų naudoti kvalifikuotiems elektroniniams parašams kurti. Esant poreikiui pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, šie asmenys turėtų kreiptis į kitus paslaugų teikėjus, turinčius teisę išduoti kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus. Asmenys pirmiausia turėtų įvertinti, kokią elektroninio parašo priemonę norėtų naudoti (lustinę kortelę, USB kriptografinį raktą ar mobilųjį elektroninį parašą), ir tada kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus.
Platesnė informacija pateikiama RRT puslapyje http://www.rrt.lt/lt/pranesimai-spaudai/rrt-pratese-termina-b916.html.
Apdorojama...

Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, paslauga

E. pristatymo paslauga suteikia galimybę valstybės institucijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims pristatyti dokumentus ir pranešimus elektroniniu būdu, užtikrina siunčiamų el. dokumentų ir el. pranešimų originalumo patvirtinimą (suteikiama galimybė pasirašyti el. dokumentus saugiu el. parašu), saugumą (el. dokumentai ir el. pranešimai prieinami tik el. dokumento ir el. pranešimo siuntėjui ir gavėjui) ir suteikia tikslų dokumentų išsiuntimo, pristatymo, gavimo, perskaitymo ir pasirašymo laiko fiksavimą.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 5

Teikėjas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
E. pristatymo paslaugos tikslas - veiksmingai panaudojant informacines ir ryšių technologijas, sukurti patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims elektronines paslaugas. E. pristatymo paslauga leidžia vienoje sistemoje ir vienu komunikacijos kanalu pasiekti visus gavėjus – tiek fizinio, tiek elektroninio pristatymo būdu.

Sutarties pasirašymas:

   Tam, kad Jūsų įmonė galėtų imti naudotis E. pristatymo sistemos paslaugomis Jūsų įstaigos vadovas turėtų prisijungti prie E. pristatymo sistemos  ir sudaryti paslaugų teikimo sutartį. Jeigu įstaigos vadovas norėtų pavesti šį veiksmą kitam darbuotoju, reikalinga paskirti įgaliotą asmenį. Skenuotą įgaliojimą prašytume pateikti Lietuvos paštui el. paštu. Gavę įgaliojimą mes priskirtume įgaliotą asmenį  E. pristatymo sistemoje.  Įgaliotas asmuo atsidarius E. pristatymo puslapį https://epristatymas.post.lt/  dešinėje pusėje ras nuorodą kur galima prisijungti prie E. pristatymo sistemos.
   Rekomenduojame  įgaliotam asmeniui pirmą kartą prisijungus prie E. pristatymo sistemos paskirti e. dėžutės administratorių, kuris galėtų sukurti bei valdyti autorizuotus E. pristatymo dėžutės asmenis.
Nuorodoje https://epristatymas.post.lt/pagalba rasite naudojimosi instrukciją, taip pat E. pristatymo sistemos vedlį, kuriame žingsnis po žingsnio pateikiamas naujo naudotojo prisijungimas ir autentifikacija.

Jei kiltų klausimų, maloniai prašome skambinti
bendruoju Lietuvos pašto telefonu  8 700 55 400
El. paštas: info@post.lt
Darbo dienomis: 8:00 – 18:00

1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982);
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr.: 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
3. Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 61-1827);
4. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 163-7739);
5. Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant viešąjį pašto tinklą, programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 3-617;
6. Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo sistemos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-768;
7. Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3-689;
8. Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-12 (Žin., 2006, Nr. 7-268).
9. Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas (įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d.; Žin., 2006, Nr. X-614).
10. Elektroninio pristatymo paslaugos teikimo Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutartis bei taisyklės, patvirtintos Lietuvos respublikos Susisiekimo ministro 2013 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 3-321.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

 
Lietuvos pašto kontaktų centras
Tel.    +370 700 55400
Faks. +370 5 216 3204
el. paštas: info@post.lt

Konsultacijos teikiamos:
darbo dienomis - 8:00 - 18:00 val.
Šeštadieniais     - 9:00 - 16:00 val.
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 7, LT-01103, Vilnius
Adresas internetewww.ivpk.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188772433
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 7
Internetinė svetainė: