Apdorojama...

Statybą leidžiančių ir kitų su statyba susijusių dokumentų užsakymas

Fiziniams ir juridinius asmenis atstovaujantiems fiziniams asmenims sudaryta galimybė, prisijungus prie interneto svetainės www.planuojustatyti.lt ir atlikus autentifikaciją, nuotoliniu būdu gauti 18 su statyba susijusių paslaugų.

Suteikimo trukmė: Kiekvienos iš paslaugų suteikimo trukmė reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktų - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai.

Kaina: Lietuvos Respublikos nutarimu dėl konkrečių valstybės rinkliavų dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinti valstybės rinkliavos dydžiai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bd022be03f5e11e58568ed613eb39a73/zUyJFkTpsS

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Atlikę autentifikaciją, šioje svetainėje galite nuotoliniu būdu teikti šiuos prašymus:
- prašymas išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us);
- prašymas išduoti rašytinį pritarimą statinio projektui;
- prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą kito statytojo vardu;
- prašymas išduoti prisijungimo sąlygas;
- prašymas išduoti specialiuosius reikalavimus;
- prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą;
- prašymas patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą;
- prašymas išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių;
- prašymas išduoti pažymą apie statinio nugriovimą;
- prašymas išduoti leidimą tęsti sustabdytą statybą;
- prašymas leisti atlikti statinio konservavimo darbus;
- prašymas pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą;
- pranešimas apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą;
- prašymas išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe ar statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius), suprojektuotą (-us) įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą
- prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį pajūrio juostoje
- prašymo išduoti leidimą statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinį(-ius).
Paslaugos teikimo procesą galima stebėti paslaugų svetainės rubrikoje „Pateikti prašymai“. Prašymų pateikėjai arba jų įgalioti asmenys, suteikus paslaugą, gali atsisiųsti elektroniniu parašu pasirašytą ir išduotą dokumentą (paslaugos rezultatą).
Šioje svetainėje taip pat realizuota:
- su statyba susijusių dokumentų apskaita ir statistika;
- pranešimas apie galbūt savavališką statybą;
- statytojų informavimas apie atestuotų asmenų, susijusių su statyba, veiklą.
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Tomas Raščius
Informacinių sistemų valdymo skyriaus specialistas
Tel. +370 5 206 0721
el. p. t.rascius@vtpsi.lt  
Bendra informacija:
Adresas A. Vienuolio g. 8, LT-01104, Vilnius
Adresas internete www.vtpsi.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 288600210

Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Vienuolio g. 8, LT-01104
Interneto svetainė:
Laura Nalivaikienė                      Marius Gecevičius
Viršininkė Informacinių sistemų valdymo skyriaus l. e. vedėjo pareigas
Tel. +370 52 72 2748                   Tel. +370 5 271 3023
info@vtpsi.lt m.gecevicius@vtpsi.lt