2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Interaktyvi biblioteka: bibliotekose saugomų dokumentų paieška

Naudojantis integruotais informaciniais šaltiniais bei paieškos priemonėmis portale galima gauti informaciją apie bibliotekose saugomus dokumentus, peržiūrėti elektroninių knygų fragmentus, ieškoti e.paveldo duomenų bazėje esančius skaitmenintus objektus.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 2

Teikėjas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Interkatyvi biblioteka - tai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos administruojamas portalas, kuriame integruojant turimus informacijos išteklius galima rasti informaciją apie LIBIS bibliotekose saugomus dokumentus (Suvestinis katalogas), informaciją apie planuojamas išleiti knygas (Elektroninių knygų katalogas, Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas), elektroninių knygų kataloge peržiūrėti išleistų elektroninių knygų ištraukas (tuo atveju jei skaitytojas neturi skaitytojo pažymėjimo ir nėra prisijungęs prie portalo), skaityti komentarus.

https://www.ibiblioteka.lt/libis-portal/portal-services/-/asset_publisher/Sry9/content/dokumentu-paieska?redirect=https%3A%2F%2Fwww.ibiblioteka.lt%2Flibis-portal%2Fportal-services%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Sry9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1     

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Zofija Burinskienė Renata Balandienė
vyr.metodininkė Portalo administratorius
z.burinskiene@lnb.lt r.balandiene@lnb.lt
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius
Adresas internete http://www.lnb.lt
Darbo laikas http://www.lnb.lt/darbo-laikas
Įmonės kodas 290757560
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 51
Interneto svetainė:
+370 5 249 7028, el. p.: biblio@lnb.lt