2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Interaktyvi biblioteka: LIBIS skaitytojo pažymėjimo užsakymas

Turint pažymėjimą per portalą galima gauti šias paslaugas: užsiregistruoti bet kurioje LIBIS bibliotekoje arba atnaujinti savo registracijos duomenis; apmokėti paslaugą; užsakyti/rezervuoti knygas; skaityti elektronines knygas; užsakyti dokumento ar jo dalies skaitmeninę kopiją, naudotis intelektuaios paieškos galimybėmis.

Suteikimo trukmė: iš karto po įvykdyto apmokėjimo už paslaugą

Kaina: https://www.ibiblioteka.lt/libis-portal/skaitytojo-pazymejimas

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Portalas www.ibiblioteka.lt vienija daugiau nei 70 Lietuvos viešųjų, valstybinės ir nacionalinės reikšmės bibliotekų. Naudojant šiuos informacinius resursus, sudaro galimybę teikti paslaugas „vieno langelio“ principu.
LIBIS skaitytojo pažymėjimą turintys vartotojai gali naudotis šiomis paslaugomis: užsakyti skaitytojo pažymėjimą ne tik sau, bet ir globotiniui; užsiregistruoti bet kurioje LIBIS bibiotekoje, pasirinktose bibliotekose užsakyti arba rezervuoti dokumentą; skaityti arba rezervuoti elektronines knygas; susipažinti su informacija apie planuojamas išleisti knygas; užsakyti, jei to nedraudžia autorių teisės, dokumento ar jo dalies popierinę ar elektroninę kopiją; apmokėti už suteiktas paslaugas; naudotis intelektualios paieškos galimybėmis.

https://www.ibiblioteka.lt/libis-portal/portal-services/-/asset_publisher/Sry9/content/skaitytojo-pazymejimo-uzsakymas-ir-isdavimas

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Daiva Kundelienė
Skaitytojų aptarnavimo sk. vedėja
Tel. +370 2398634
d.kundeliene@lnb.lt
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius
Adresas internete http://www.lnb.lt
Darbo laikas http://www.lnb.lt/darbo-laikas
Įmonės kodas 290757560
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 51
Interneto svetainė:
+370 5 249 7028, el. p.: biblio@lnb.lt