2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimas

Kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimas

Suteikimo trukmė: Kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimas vykdomas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo ir dokumentų, reikalingų kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimui, gavimo.

Kaina:    Už vieno kvalifikacijos pažymėjimo rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimą imama 17 Eur (60 Lt) valstybės rinkliava.  Įmokos kodas (mokėjimo paskirtis) 5797.

   Valstybės rinkliavos mokamos Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Matininko kvalifikacijos, geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų bei kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimas


Kvalifikacijos pažymėjimai  išduodami rengti šiuos žemėtvarkos planavimo dokumentus:
1. žemėtvarkos schemas;
2. kaimo plėtros žemėtvarkos projektus;
3. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus;
4. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus;
5. žemės konsolidacijos projektus;
6. žemės reformos žemėtvarkos projektus.
Kvalifikacijos pažymėjimai rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išduodami fiziniams asmenims, atitinkantiems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos respublikos žemės reformos įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

Jeigu šie dokumentai yra išduoti ne valstybine kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą.      
1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
2. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas
3. Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1290 „Dėl Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 662 „Dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo, taip pat kitų su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimas
Vesta Sinušaitė
Žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 5 210 0537 
el.paštas: Vesta.Sinusaite@nzt.lt 
Violeta Veličkienė
Žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 5 239 1322
el.paštas: Violeta.Velickiene@nzt.lt


 
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 19, LT-01103, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Adresas internetewww.nzt.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188704927
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 19
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 239 1307
Faks. +370 5 239 1331
nzt@nzt.lt