Apdorojama...

Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas

Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas

Suteikimo trukmė: Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo ir dokumentų, reikalingų geodezininko, matininko kvalifikacijos pažymėjimui išduoti, gavimo.
 

Kaina:    Už matininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą imama 14 Eur (50 Lt) valstybės rinkliava.  Įmokos kodas (mokėjimo paskirtis) 5798.

   Valstybės rinkliavos mokamos Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Matininko kvalifikacijos kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas


Matininko kvalifikacijos pažymėjimas suteikia asmeniui teisę nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis.
Matininko kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas fiziniam asmeniui, turinčiam aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą baigus studijų programas, pagal kurias studijuojami šie studijų dalykai: geodezija – studijų programos apimtis nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. – ne mažesnė kaip 9 kreditai (jeigu asmens išsilavinimo dokumentuose studijų programos apimtis nenurodyta kreditais, – ne mažesnė kaip 200 valandų), nekilnojamojo turto kadastras, žemėtvarka (kraštotvarka), teritorijų planavimas, topografija, kartografija, geoinformacinės sistemos, statybinės konstrukcijos, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, kurių bendra apimtis nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. – ne mažesnė kaip 15 kreditų (jeigu asmens išsilavinimo dokumentuose studijų programos apimtis nenurodyta kreditais, – ne mažesnė kaip 400 valandų), ir atitinkančiam kitus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.
1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
2. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas
3. Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1290 „Dėl Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 662 „Dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo, taip pat kitų su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Geodezininko, matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas
Robertas Aleliūnas
Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos
skyriaus vyriausiasis specialistas
tel. +370 5 205 3862
el.paštas: Robertas.Aleliunas@nzt.lt 
Jolita Aldonienė
Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos
skyriaus vyriausiasis specialistas
tel. +370 5 200 0289
el.paštas: Jolita.Aldonene@nzt.lt
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 19, LT-01103, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Adresas internetewww.nzt.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188704927
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 19, LT-01103
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 239 1307
Faks. +370 5 239 1331
nzt@nzt.lt